Σημαντική Ανακοίνωση Συλλόγου Πολυτέκνων Νήσου Αίγινας

by

Παρακαλούνται  οι  πολύτεκνοι  της  νήσου  Αίγινας  να  προσκομίσουν    στο  ΚΕΠ    πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  και  θεωρημένη  φωτοτυπία  του  εκκαθαριστικού  σημείωματος     2012 ,την  Τετάρτη  12/12/2012  έως  και  την Παρασκευή  14/12/2012  και  ώρες  8.30  έως  και  13.30  μ.μ.

Leave a Comment