Ψεκασμός Απορριμμάτων

by

Ενημερώνουμε  τους  συμπολίτες  μας  ότι  σήμερα  26-10-11  ημέρα  Τετάρτη  θα  πραγματοποιηθεί  απολύμανση – μικροβιοκτονία  στα  συσσωρευμένα  απορρίμματα  από  πιστοποιημένη  εταιρεία  για  λόγους  προστασίας  της  Δημόσιας  Υγείας.

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θεοδόσιος Σακκιώτης

Leave a Comment