Πρόβλημα Υδροδότησης Κυψέλης-Λεοντίου

by

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό Κυψέλης – Λεοντίου, έχουμε προσωρινή διακοπή της υδροδότησης της παραπάνω περιοχής.  Οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ολοκληρώνονται  το συντομότερο δυνατόν.

Ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης
Παναγιώτης Μαρμαρινός

Leave a Comment