Ειδήσεις — 11/08/2012 at 11:53

Οδηγίες για την Διαχείριση των Απορριμμάτων από τον Δήμο Αίγινας

by

Οδηγίες για την για την Διαχείριση των Απορριμμάτων από τον Δήμο ΑίγιναςΗ  διαχείριση των απορριμμάτων είναι μία από τις πλέον σημαντικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα ο Δήμος μας. Η προσπάθεια που γίνεται σήμερα με τα πενιχρά μέσα (κυρίως έλλειψη προσωπικού) που διαθέτει ο Δήμος μας είναι πολύ μεγάλη. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας που αφορά όλους εξαρτάται και από τη συμμετοχή σας.

Γνωρίζοντας την υπευθυνότητα που σας διακρίνει σας καλούμε προκειμένου να διατηρήσουμε το νησί μας καθαρό – στις πιο κάτω αναφερόμενες ενέργειες :

1. Τα απορρίμματα να βγαίνουν στους κάδους τις πρώτες πρωϊνές ώρες.
2. Τα κλαδέματα και τα χόρτα να καίγονται μέχρι το τέλος Απριλίου και εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να δεματοποιούνται και επικοινωνώντας με την Υπηρεσία Καθαριότητας  στο τηλέφωνο 22970-25561, να απομακρύνονται, αλλιώς θα επιβάλλονται κυρώσεις.
3. Για την αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων να προηγείται συνεννόηση  με την Υπηρεσία Καθαριότητας στο τηλέφωνο 22970-25561 σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται κυρώσεις
4. Τα αδρανή υλικά (μπάζα κ.λ.π.) θα αποτίθενται σε ιδιωτικούς χώρους με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του εργολάβου.
5. Τα ανακυκλώσιμα υλικά των συσκευασιών από τα καταστήματα θα δεματοποιούνται για μείωση του όγκου.

Η ποιοτική συμμετοχή σας στον τομέα της καθαριότητας κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση του νησιού μας καθαρού.

Ο   Αντιδήμαρχος
Ηλίας  Π.  Μπέσης

Leave a Comment