Ειδήσεις — 24/08/2012 at 10:51

Συνεταιρισμός Αίγινας – Ενημέρωση για τη Παραλαβή Φιστικιού Εσοδείας 2012

by

Συνεταιρισμός Αίγινας - Ενημέρωση για τη Παραλαβή Φιστικιού Εσοδείας 2012Κυριές και κύριοι συνεταίροι ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού κατά την συνεδρίασή του το Σάββατο 11 Αυγούστου 2012 και αφού έλαβε υπόψιν , τη μεγάλη παραγωγή φιστικιού του νησιού μας , τις συνθήκες ύφεσης στην ελληνική αγορά και τα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν της χώρα μας μετά από διαλογική συζήτηση για τη παραλαβή και την τιμή φιστικιού εσοδείας 2012 αποφάσισε τα εξής :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
H συγκέντρωση του φιστικιού εσοδείας 2012 θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2012 ,ενώ οι εγγραφές για παράδοση του φιστικιού θα ξεκινήσουν από τη Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012. Η εγγραφή του συνεταίρου θα είναι αποδεκτή από τη στιγμή που ο ίδιος θα έχει ολοκληρώσει τη συγκομιδή του καρπού και θα είναι σε θέση να προσδιορίσει την ποσότητα που θα προσκομίσει .

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ :
Στο Συνεταιρισμό θα μπορούν να παραδώσουν φιστίκι εσοδείας 2012 ,μόνο τα μέλη και μάλιστα εκείνα που είναι εγγεγραμμένα μέχρι και 6 μήνες πριν την έναρξη της συγκέντρωσης , δηλαδή ο Συνεταιρισμός δεν θα αγοράσει φιστίκια από μη μέλη. Η σειρά παράδοσης του φιστικιού θα καθοριστεί από τον Συνεταιρισμό σύμφωνα με τη συμμετοχή του κάθε συνεταίρου τα προηγούμενα χρόνια στις παραδόσεις φιστικιού , αλλά και από το ύψος των ετήσιων συναλλαγών που έχει με τον Συνεταιρισμό στο τομέα των γεωργικών εφοδίων.
Οι παραγωγοί μέλη του Συνεταιρισμού που έχουν συλλέξει μικρές ποσότητες φιστικιού περίπου 400 κιλά θα εγγραφούν όλοι κανονικά στη λίστα.
Για τα συνεπή και ενεργά μέλη δεν θα υπάρχει πλαφόν στην ποσότητα παράδοσης του φιστικιού και ο Συνεταιρισμός θα απορροφήσει όλες τις ποσότητες φιστικιού που θα συλλέξουν , καθώς γνωρίζει από προηγούμενες χρονιές σύμφωνα και με τις δηλώσεις τους , τα στρέμματα , τα δένδρα τους και τη μέγιστη παραγωγή που μπορούν να συλλέξουν από αυτά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:
1ον Κατά τη προσέλευση του καρπού στις αποθήκες του Συνεταιρισμού , αν το φιστίκι του συνεταίρου κριθεί ότι είναι «ψιλό» ,περιέχει φύλλα , κοτσάνια ,σκουπίδια μη τηρώντας τις προδιαγραφές τότε θα κοσκινίζεται άμεσα και θα αποβάλλονται τα μικρά φιστίκια ,κοτσάνια ,ξένα σώματα . Επιτόπου ο συνεταίρος θα παραλαμβάνει αυτά τα «σκουπίδια».
2ον Στη συνέχεια θα διεξάγεται από τον υπάλληλο του Συνεταιρισμού μία δειγματοληψία για να προσδιοριστούν επί τις εκατό (%) τα προβληματικά φιστίκια που έχει κάθε παρτίδα φιστικιού προς παράδοση ,διότι σε βάθος χρόνου θα ακολουθήσει χειροδιαλογή χωρίς χρέωση των συνεταίρων σε όλα τα φιστίκια προκειμένου να εξασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του προϊόντος. Με τη δειγματοληψία αυτή θα αφαιρούνται τα εμφανώς σκάρτα φιστίκια και δεν θα υπάρχει επιστροφή αυτών των φιστικιών μετά την χειροδιαλογή.
3ον Θα διεξάγεται δειγματοληψία για έλεγχο αφαλτοξινών όπως και τα προηγούμενα χρόνια.Πάνω στο θέμα της δειγματοληψίας για έλεγχο αφλατοξινών για ποσότητα πάνω από 700 κιλά και εφόσον το επιθυμεί ο παραγωγός ,μπορεί να γίνεται με δείγματα τα οποία θα λαμβάνονται από τις αποθήκες του από υπάλληλο του Συνεταιρισμού κατόπιν συνεννοήσεως τις απογευματινές ώρες και πριν την παράδοση του φιστικιού στο Συνεταιρισμό για την αποφυγή εξόδων μεταφοράς και ταλαιπωρίας από πλευράς του συνεταίρου σε περίπτωση που το δείγμα βγει θετικό.
Στη συνέχεια το φιστίκι θα ζυγίζεται.
Σύμφωνα με τη ροή των ( αρνητικών) κανονικών δειγμάτων αφλατοξίνης που θα έχουμε από το συνεργαζόμενο πιστοποιημένο εργαστήριο αναλύσεων , το φιστίκι κάθε συνεταίρου θα διαχωρίζεται σε ανοικτό και κλειστό μεμονωμένα στο διαλογέα του Συνεταιρισμού και στη συνέχεια θα αποθηκεύεται πάλι μεμονωμένα και κωδικοποιημένο στους ψυκτικούς θαλάμους .
Μετά τη διαλογή και σύμφωνα με τη πρώτη δειγματοληψία που θα έχει γίνει για ελέγχο προβληματικών φιστικιών θα αφαιρούνται αυτά τα φιστίκια και ο Συνεταιρισμός θα προχωρεί στην έκδοση του Τιμολογίου Αγοράς του φιστικιού εκάστου συνεταίρου που θα περιλαμβάνει α) το ανοικτό φιστίκι β) το κλειστό φιστίκι γ)τα σκουπίδια –φύρες από τη χειροδιαλογή .

ΠΡΟΣΟΧΗ :Στην περίπτωση που το δείγμα για έλεγχο αφλατοξίνης είναι θετικό αν το φιστίκι βρίσκεται στις αποθήκες του Συνεταιρισμού θα καλείται υποχρεωτικά ο συνεταίρος να πάρει πίσω το φιστίκι ,ενώ αν το φιστίκι βρίσκεται στο σπίτι του παραγωγού δεν θα γίνεται καμία ενέργεια από πλευράς Συνεταιρισμού και ο συνεταίρος είναι ελεύθερος να κάνει οτιδήποτε αυτό το φιστίκι.
Σε όσους συνεταίρους έχουν παρθεί δείγματα για έλεγχο αφλατοξίνης στις αποθήκες και τα σπίτια τους θα ακολουθούνται μετά τη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δείγματος τα υπόλοιπα στάδια της παραλαβής του καρπού κανονικά. Δηλαδή κοσκίνισμα ,δείγμα προβληματικών ,μεμονωμένος διαχωρισμός ανοικτού-κλειστού , αποθήκευση , κτλ.
Αν το φιστίκι ενός συνεταίρου έχει πλήθος προβληματικών σε ποσοστό πάνω από 6 % σε βαθμό που καθιστά δύσκολη τη χειροδιαλογή του ,αυτό το φιστίκι θα επιστρέφεται στον παραγωγό για να το καθαρίσει με δικά του έξοδα και να επανέλθει στην παράδοσή του.
Φυσικά ,το φιστίκι θα επιστρέφεται στο συνεταίρο αν υφίστανται λόγοι ,όπως τάγκιασμα από κακό στέγνωμα ,μαυρισμένα τσαγκά φιστίκια μετά από βροχή, έντονες προσβολές εντόμων. Σε απόφαση για επιστροφή φιστικιού λόγω ποιοτικών προβλημάτων για την οποία θα υπάρχουν αντιρρήσεις από πλευράς του παραγωγού ,θα υπάρχει τελική γνωμοδότηση από τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Η τιμή συγκέντρωσης φιστικιού Αιγίνης εσοδείας 2012 ορίζεται στα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (7,10 € ) ανά κιλό για το ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΙΣΤΙΚΙ, ενώ η τιμή για το ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΙΣΤΙΚΙ σε τρία ευρώ και πενήντα (3,50 €) ανά κιλό .

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Λόγω των οικονομικών προβλημάτων που επικρατούν στην αγορά και στο εμπόριο με κύρια χαρακτηριστικά τη μείωση της κατανάλωσης και την έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων αναμένουμε δυσκολίες στην προώθηση των πωλήσεων και στην εξασφάλιση άμεσης ρευστότητας από τις πωλήσεις αυτές .
Συνεπώς οι συνεταίροι που θα προσκομίσουν τα φιστίκια τους στο Συνεταιρισμό θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι: προκαταβολές για το φιστίκι εσοδείας 2012 της τάξεως των 3 ευρώ ανά κιλό για το ανοικτό φιστίκι θα ξεκινήσουν να δίνονται σε αυτούς από τα τέλη Ιανουαρίου του 2013 με κάλυψη όλων των εταίρων για αυτή την προκαταβολή μέχρι το τέλος Μαΐου του 2013.

Επιπλέον ο Συνεταιρισμός θα παραλάβει πάλι από τα μέλη του μια ποσότητα φιστικιού της τάξεως των 20 τόνων περίπου σε τιμή , όπως αυτή θα δημιουργηθεί στην εξωτερική αγορά του νησιού μας από την προσφορά και τη ζήτηση .Η διαπίστωση της τιμής αυτής θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού με απόφασή του.
Η εξόφληση του τιμολογίου αγοράς για τα συγκεκριμένα φιστίκια που τιμολογούνται με τη τιμή αυτή , θα γίνεται εντός δύο μηνών από την έκδοση του τιμολογίου.

Για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φιστ/γών Αίγινας
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Συνεταιρισμός Αίγινας - Ενημέρωση για τη Παραλαβή Φιστικιού Εσοδείας 2012

Leave a Comment