Ειδήσεις — 30/08/2012 at 19:30

Έκφραση Διαμαρτυρίας Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας

by

Πρός: Αρ. Πρωτ: 52 – Τη Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 27, 10183 – ΑΘΗΝΑ (με συστημένο μέσω ΕΛΤΑ)

Έκφραση Διαμαρτυρίας Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας, κατά τη συνεδρίαση της 7/8/2012, αποφάσισε ομόφωνα να σας εκφράσει έντονη διαμαρτυρία για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων, που ως αποτέλεσμα έχει την δυσκολία αντιμετώπισης βασικών λειτουργικών αναγκών τους και αδυναμία πραγματοποίησης αναγκαίων εργασιών συντηρήσεων και επισκευών.

Παρακαλούμε για τις ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ενέργειές σας προς τα ιεραρχικά ανώτερα υπηρεσιακά θεσμικά όργανα για διόρθωση αυτού του προβλήματος.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Leave a Comment