Ειδήσεις — 06/09/2012 at 10:13

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 18:30

by

dimos_logoΚαλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 12 η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1.Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΙΓΙΝΑ ΣΤΟ ΒΑΘΥ, ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΓΡΟ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Μαρμαρινός

2. Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΙΓΙΝΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Μαρμαρινός

3. Περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τον τίτλο: «προμήθεια καυσίμων για το έτος 2012».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης

4. ΄Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικον. Έτους 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης

5. Εξέταση αιτήσεως της κας LOUKIDIS HELEA-HELENE-ELISABETH, για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο, λόγω λανθασμένης δήλωσής της για την έκδοση βεβαίωσης Τ.Α.Π.

6. Εξέταση αιτήσεως της κας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ, για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο, λόγω λανθασμένων τετραγωνικών μέτρων υπολογισμού των Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ, στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η.

7. Εξέταση αιτήσεως της κας ΚΑΦΕΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο, λόγω λανθασμένων τετραγωνικών μέτρων υπολογισμού των Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ, στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η.

8. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου, ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΕΟΚΛΗ για διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω μη σωστής καταμέτρησης των ενδείξεων του υδρομέτρου του από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης

Leave a Comment