Ειδήσεις — 04/10/2012 at 09:48

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 στις 18:30

by

dimos_logoΚαλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 10η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Περί έγκρισης της τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.3463/2006.
2. Περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης της επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: « ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Αίγινας » καθώς οι δυο διαγωνισμοί που διεξήχθησαν απέβησαν άγονοι. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης
3. Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου με ποσόν 250.000 € για ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ – Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ.
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης
5. Κατανομή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολείων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης
6. Υποβολή γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου προς Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4038/2012, για τον ανώτατο αριθμό ανά κατηγορία αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
7. Περί τροποποίησης της αριθμ. 26/1999 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά στο πολιτιστικό τέλος, λόγω κατάργησης και ενσωμάτωσης των αρμοδιοτήτων Νομικών Προσώπων στη Κ.Ε.Δ.Α.
8. Περί εξέτασης αιτήσεως για μείωση μισθώματος της Ο.Ε. με την επωνυμία ΠΕΤΡΑΣ Ι. & ΣΙΑ
9. Περί εξέτασης αιτήσεως του κ. Καλοκέντη Κωνσταντίνου του Γεωργίου περί παραχώρησης δικαιώματος χρήσης ως οικογενειακού τάφου (αγορά), του νέου τάφου 3ετους ταφής στο κοιμητήριο Αγίων Ασωμάτων.
10. Περί σύστασης και έγκρισης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στην οικογένεια κατιόντων του αποβιώσαντος ιατρού Γρηγορίου Γαλάνη, στο κοιμητήριο Αγίας Ειρήνης, σε αναγνώριση της μεγάλης προσφοράς του στο νησί μας.
11. Περί εξέτασης αιτήσεων πολιτών για ακύρωση κλήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης

Leave a Comment