Ειδήσεις — 29/10/2012 at 22:24

Κατάθεση Αίτησης προς την ΚΕΔΑ απο τον Δημοτικό Σύμβουλο Νικόλαο Οικονόμου

by

Σήμερα 29 Οκτωβρίου 2012 κατέθεσα αίτηση προς την ΚΕΔΑ , με αριθμό πρωτοκόλλου 345. Στο αίτημα μου ζητώ να μου δοθούν τα αντίγραφα των συμβάσεων μεταξύ των θεατρικών ομάδων, που έλαβαν μέρος στο φετινό Φεστιβάλ Θεάτρου 2 και της ΚΕΔΑ καθώς και των τιμολογίων ή αποδείξεων που έχουν κοπεί.Σύμφωνα με τον Ν. 3852/ 2010 , οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους, για το λόγο αυτό ζήτησα τις παραπάνω πληροφορίες .

Δελτίο Τύπου
Νικόλαος Οικονόμου
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αίγινας

Leave a Comment