Ειδήσεις — 13/11/2012 at 12:24

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 18:30

by

Καλείστε να προσέλθετε σε εξ αναβολής συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 14η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Περί συζήτησης και έκδοσης ψηφίσματος για την κατάργηση της ΔΟΥ Αίγινας.
2. Λήψη απόφασης για την ‘με απευθείας ανάθεση’ ή ‘διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης’ προμήθειας ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες του Δήμου διότι οι δυο διεξαχθέντες ανοιχτοί διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.
3. Περί έγκρισης παραληφθείσας ποσότητας νερού από υδροφόρα πλοία στην Τ.Κ. Πέρδικας βάσει του άρθρου 67, παρ. 5 του Π.Δ. υπ’ αριθ. 28/1980.
4. Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2012 του Δ.Λ.Τ Αίγινας.
5. Περί έγκρισης της τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.3463/2006.
6. Περί εξέτασης παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΟΑΕΔ για το έτος 2013.
7. Περί σύστασης και έγκρισης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στον κ. Δασκαλάκη Κωνσταντίνο, στο κοιμητήριο Παχειάς Ράχης, στα πλαίσια του ισχύοντος κανονισμού.
8. Εξέταση αίτησης της κας. Ειρήνης Παν. Μουτσάτσου, για επιστροφή χρημάτων λόγω λανθασμένων τετραγωνικών μέτρων υπολογισμού των Δημοτικών Τελών , Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ, στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
9. Εξέταση αίτησης περί επιστροφής χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στον κ. Χαλδαίο Θωμά.
10. Διαγραφή χρέους του κ. Παντελάρου Θεοδοσίου προς τον Δήμο, καθότι η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο λανθασμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.
11. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου, κ. Παπουτσή Παναγιώτη, , κ. Μακαρατζή Μιχάλη, κ. Παπαπαύλου Εμμανουήλ, κας Καραγιάννη Ελένης, Πραπόπουλο Παναγιώτη, κας Διαμαντίδου Αγγελικής, κ, Μεσσίνα Ηλία, κ. Πετρά Σωτήρη, κας Γεννίτσαρη Παναγιώτας, κ. Παπαδάκη Ιωάννη, κας Φράγκου Αλίκης (λογαριασμός είναι στο όνομα Ξενοδοχείο Τόγιας), κ. Κοντός Βασίλειος, κ. Λεούση Νικόλαο, κ. Πιτσιλό Αναστάσιο, κας Μεθενίτη Γεωργίας, κας Λεδέρς Παναγιώτας, κ. Γαλάνη Γεώργιο, κ. Λαμπαδάριο Γεώργιο για διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω μη σωστής καταμέτρησης των ενδείξεων του υδρομέτρου του από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου.
12. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου κ. Καλαθάκη Εμμανουήλ για διόρθωση χρεώσεως λόγω μη σωστής καταγραφής του υδρομέτρου.
13. Εξέταση αιτήσεως της εργολήπτριας κας Αβραμίδου Μαρίας για διαγραφή λογαριασμών ύδρευσης καθώς και των προσαυξήσεων λόγω μη λειτουργίας της καντίνας της, στη θέση Λουτρά Δ.Κ. Βαθέος, από το 2000.
14. Εξέταση αιτήσεως της εργολήπτριας κας. Τσοπάνου Στυλιανής για διόρθωση χρεώσεως λόγω χαλασμένου υδρομέτρου.
15. Περί έγκρισης πρακτικού συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28ης Μαρτίου 2011.
16. Περί έγκρισης πρακτικού συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 30ης Μαρτίου 2012.
17. Περί έγκρισης πρακτικού συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 8ης Ιουνίου 2012.
18. Περί έγκρισης πρακτικού συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 18ης Σεπτεμβρίου 2012.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης

Leave a Comment