Ειδήσεις — 29/11/2012 at 23:12

Ολοκληρώθηκαν τα Έργα του Ο.Τ.Ε

by

Ολοκληρώθηκαν τα Έργα Συντήρησης του Ο.Τ.ΕΟλοκληρώθηκαν τα έργα συντήρησης και ενίσχυσης του δικτύου του Ο.Τ.Ε. στην οδό Αιακού με εναέριες και υπόγειες εργασίες. Σε συνέχεια του άρθρου μας «Κάλλιο Αργά παρά Π(ΟΤΕ)» και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΤΕ στην Αίγινα, κ Γεωργιλάκη Π., διευκρινίζουμε και αποσαφηνίζουμε τα εξής: όσον αφορά στις καταγγελίες των κατοίκων και των επαγγελματιών στις οποίες αναφερόμαστε στο άρθρο μας, ο κος Γεωργιλάκης μας διαβεβαίωσε ότι ουδέποτε υπήρξε καμία επίσημη καταγγελία στο Τεχνικό Τμήμα του ΟΤΕ για τεχνική βλάβη, αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο, συνακρόαση, ή διακοπή τηλεφωνικής επικοινωνίας. Επίσης, ουδέποτε δόθηκε επίσημη υπόσχεση ή δέσμευση από επίσημο φορέα των υπηρεσιών του ΟΤΕ για την πραγματοποίηση τεχνικών έργων, τα οποία στη συνέχεια δεν πραγματοποιήθηκαν.

Τα μεμονωμένα,  μικρής ισχύος φαινόμενα στα οποία αναφέρθηκε το άρθρο μας αφορούσαν συνδρομητικές βλάβες και έπαυσαν να εμφανίζονται μετά από την άμεση ανταπόκριση του τεχνικού τμήματος, το οποίο είχε σπεύσει εκ των ενόντων να το διορθώσει.

Τα παραπάνω παρατίθενται μετά από τις διευκρινίσεις που λάβαμε από το τεχνικό τμήμα του Οργανισμού, για την πληρέστερη παράθεση των γεγονότων.

Leave a Comment