Ειδήσεις — 05/02/2013 at 20:02

Η «Διαφορά στα Κυβικά του Νερού» και η Επιτροπή του Δήμου

by

ΑΙΓΙΝΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ - Μείζον Θέμα Ηθικής ΤάξηςΣχετικά με τη «διαφορά στα κυβικά του νερού» και την απόφαση του Δημάρχου να συστήσει ομάδα εργασίας, ο επικεφαλής της παράταξής μας κ. Παναγιώτης Ι. Κουκούλης απέστειλε στον κ. Θ. Σακκιώτη την ακόλουθη επιστολή:

Αίγινα, 5 Φεβρουαρίου 2013

Προς:

κ. Θεοδόσιο Σακκιώτη

Δήμαρχο Αίγινας

Κοινοποίηση:

–          Δημοτικούς Συμβούλους

–          Τοπικά ΜΜΕ

Κύριε Δήμαρχε,

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης Ιανουαρίου 2013 πρότεινα τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής που θα ασχοληθεί με το θέμα που έχει δημιουργηθεί για τη διαφορά στις ποσότητες του νερού. Πιστεύω ότι η επιτροπή αυτή έπρεπε να είχε συγκροτηθεί ήδη από την άνοιξη του 2012, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που ο αντιδήμαρχος ύδρευσης είχε αμφιβολίες για την ορθότητα των μετρήσεων.

Τελικώς, αποφασίσατε έστω και καθυστερημένα να προχωρήσετε στη συγκρότηση  επιτροπής ή «ομάδας εργασίας», όπως τη χαρακτηρίζετε, στην οποία ζητήσατε συμμετοχή εκπροσώπου της παράταξης μας, για τη θέση του οποίου προτείναμε τον κ. Γιάννη Πούντο.

Τα μέλη της επιτροπής συναντήθηκαν σε πρώτη σύσκεψη χθες 4/2/2013.

Σχετικά με την επιτροπή αυτή, και λαμβάνοντας υπόψη τη χθεσινή πρώτη συνάντηση των μελών της, σας παραθέτω ορισμένες σκέψεις που αφορούν στο σκοπό, τη λειτουργία και τη νομιμοποίηση που κατά τη γνώμη μου πρέπει να έχει. Οι σκέψεις και παρατηρήσεις αυτές διατυπώθηκαν και προφορικά από τον κ. Γιάννη Πούντο στη χθεσινή συνάντηση.

  1. Σκοπός

Η επιτροπή δημιουργείται με σκοπό να προβεί σε διοικητική εξέταση των ζητημάτων που προκύπτουν από τις φερόμενες διαφορές στις ποσότητες νερού που παραλαμβάνονται από τα υδροφόρα πλοία στην Αίγινα σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ στα σημεία φόρτωσης.

Η επιτροπή θα πρέπει να επαληθεύσει τις διαφορές αυτές, και να εκφέρει γνώμη για τις ενδεχόμενες αιτίες. Ο έλεγχος των ποσοτήτων θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον από το έτος 2007 και εντεύθεν.

Παράλληλα η επιτροπή θα καταγράψει τις ακολουθούμενες πρακτικές για τη μέτρηση των ποσοτήτων στα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης καθώς και τους αντίστοιχους τρόπους τιμολόγησης και τις διαδικασίες πληρωμής.

Τέλος, η επιτροπή θα πρέπει να ελέγξει την ορθότητα των μετρήσεων που γίνονται τώρα στα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης.

Στο τέλος των εργασιών της η επιτροπή θα υποβάλλει αναφορά στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο.

  1. Σύνθεση και λειτουργία

Η επιτροπή αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου. Τις εργασίες της επιτροπής μπορούν να παρακολουθούν δημοτικοί σύμβουλοι που θα ορισθούν από τις δημοτικές παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι ανωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που συλλέγει, καταγράφει και επεξεργάζεται η επιτροπή, θα έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της επιτροπής, στις επισκέψεις και ελέγχους στα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης του νερού, θα μπορούν να θέτουν ερωτήματα στα μέλη της επιτροπής και θα μπορούν να διατυπώνουν προτάσεις για ενέργειες ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός της επιτροπής.

  1. Νομιμοποίηση

Η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται με απόφαση Δημάρχου. Στην απόφαση θα περιγράφεται ο σκοπός της επιτροπής και θα καθορίζεται ο χρόνος περάτωσης των εργασιών και υποβολής της σχετικής αναφοράς. Ο χρόνος αυτός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την ημερομηνία συγκρότησης της επιτροπής.

Ο ορισμός των δημοτικών συμβούλων που θα παρακολουθούν τις εργασίες της επιτροπής θα γίνει από τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων κατόπιν σχετικής προσκλήσεως από τον Δήμαρχο.

Κύριε Δήμαρχε,

Ο τρόπος με τον οποίο συγκροτήσατε την «ομάδα εργασίας» διαφέρει σε πολλά σημεία από τις ανωτέρω προτάσεις όσον αφορά στον χαρακτήρα, τη σαφήνεια του σκοπού και κυρίως την εκπροσώπηση και τη διαφάνεια. Πιστεύω πως είναι αναγκαίο να προχωρήσετε τάχιστα στις αναγκαίες τροποποιήσεις, ώστε η επιτροπή αυτή να λειτουργήσει σε συνθήκες αντικειμενικότητας και διαφάνειας και να εκπληρώσει έτσι το σκοπό της, δηλαδή να δώσει απαντήσεις στα ερωτηματικά και να εφοδιάσει τη νομική υπηρεσία του δήμου με τα απαραίτητα στοιχεία για ενδεχόμενη νομική διαδικασία.

Ανεξάρτητα από τις εργασίες της επιτροπής, επιθυμώ να τονίσω ότι, από τη στιγμή που εγέρθηκαν αμφιβολίες για τις ποσότητες που καταμετρούνται, η διοίκηση του δήμου όφειλε  να προβεί στην ενεργοποίηση όσων προβλέπονται στο άρθρο 8 της σύμβασης μεταφοράς νερού για τη διασταύρωση των ποσοτήτων που καταγράφονται στα υδρόμετρα του δήμου στην Αίγινα με εκείνες που καταγράφονται στα υδρόμετρα της ΕΥΔΑΠ στο Πέραμα και στον Ασπρόπυργο. Η ενεργοποίηση αυτής της διαδικασίας, έστω και καθυστερημένα, είναι απολύτως επιβεβλημένη.

Ελπίζω να προχωρήσετε στα ανωτέρω το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να δοθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις και απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τους πολίτες, και να σταματήσουν οι ασύστατες φήμες και οι ανεύθυνες πρακτικές.

Παναγιώτης Ι. Κουκούλης
Δημοτικός Σύμβουλος – Επικεφαλής δημοτικής παράταξης ΑΙΓΙΝΑ – ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τέλος, επαναλαμβάνουμε ότι η θέση της παράταξής μας παραμένει σταθερή, κρυστάλλινη, τεκμηριωμένη και κατηγορηματική, όπως έχει επανειλημμένως διατυπωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο πρόσφατο Δελτίο Τύπου της 29/1/2013: Είναι περισσότερο από προφανές ότι για την περίοδο 2007 – 2010, κατά την οποία είχαμε την ευθύνη της διοίκησης του δήμου, η παρακολούθηση και η καταγραφή των ποσοτήτων του νερού ήταν απολύτως σωστή.

Η σημερινή διοίκηση οφείλει το δικό της απολογισμό για τη διαχείριση του νερού από το 2011 μέχρι σήμερα και έχει την ευθύνη να προχωρήσει τάχιστα στη διερεύνηση και τον έλεγχο με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Leave a Comment