Ειδήσεις — 05/03/2013 at 10:34

Κατεπείγουσα Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 5 Μαρτίου

by

dimos_logoΠροσκαλείσθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 05 Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτήριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 17/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία παραπέμπεται το θέμα του διαγωνισμού της «Μεταφοράς πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα, για την Αίγινα και την Πέρδικα, με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2013-2014» στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 18/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία παραπέμπεται το θέμα του διαγωνισμού της «Μεταφοράς πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα στο Βαθύ, στην Κυψέλη και στον Μεσαγρό, με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2013-2014» στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Α. Γιαννούλης

Leave a Comment