Ειδήσεις — 08/04/2013 at 18:14

Υλοποίηση Δράσης «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 ετών»

by

Δελτίο Τύπου της Επαγγελματικής Ένωσης για την Κατάσταση με τα ΣκουπίδιαΗ  Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Αίγινας  θέλοντας να στηρίξει τόσο τους άνεργους όσο και τις επιχειρήσεις της Αίγινας στηρίζει την εξαγγελθείσα δράση «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών»

Σκοπός της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά νέων άνεργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η σημαντικότητα  του προγράμματος έγκειται στο διττό του χαρακτήρα καθώς θα  ωφεληθούν:

Α. Ο άνεργος ηλικίας έως 29 ετών (απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ ή απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), που θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών και πρακτικής άσκησης 500 ωρών (5 μηνών), με εκπαιδευτικό επίδομα 2.400-2.700 €

Β. Η επιχείρηση που θα απορροφήσει ανέργους για πρακτική, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, καλύπτοντας θέσεις εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τις.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει τους νέους και την επιχείρηση, που απειλούνται άμεσα από το υφιστάμενο  οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον, με ανεργία και παύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αντίστοιχα.

Η ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ σε συνεργασία με τοΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ,θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους (ανέργους & επιχειρήσεις) την ΤΕΤΑΡΤΗ 10 Απριλίου και την ΔΕΥΤΕΡΑ 15 Απριλίου και ώρα 10.00-17.00, στα γραφεία της , οδός  Αιακού 9.

Με εντολή του ΔΣ

ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Πρόεδρος ΕΕΒΕ Αίγινας

Leave a Comment