Ειδήσεις — 03/07/2013 at 10:08

Σύσκεψη για την Ίδρυση και Λειτουργεία Εσπερινού Λυκείου στην Αίγινα

by

Το θέμα της δυνατότητας ίδρυσης και λειτουργίας απογευματινού ή εσπερινού Λυκείου συζητήθηκε κατ’ αρχήν σε υπηρεσιακή ενημερωτική σύσκεψη,  που συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας κ. Νεκτάριος Κουκούλης, Αντιδήμαρχος, στις 28/6/2013.

Στη σύσκεψη, εκτός από τα μέλη της Επιτροπής Παιδείας, είχαν προσκληθεί και παραβρέθηκαν οι κ.κ. Διευθυντές του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ,  ο Υπεύθυνος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ν. Οικονόμου. Κατά τη σύσκεψη  ανακοινώθηκαν σχετική επιστολή του τελευταίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο και σχετικό αίτημα μαθητών του ΣΔΕ συνοδευόμενο από υπογραφές ενδιαφερομένων.

Ο κ. Νεκτ. Κουκούλης ανέλαβε την υποχρέωση να ξεκινήσει διερευνητική αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, πριν διαμορφωθεί η τελική εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Leave a Comment