Ειδήσεις — 28/09/2013 at 10:28

Πρόβλημα στην Λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής Λόγω Αθρόας Παράνομης Εισόδου Τρίτων

by

Πρόβλημα στην Λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής Λόγω Αθρόας Παράνομης Εισόδου ΤρίτωνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό στους συμπολίτες μας, ότι έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στην λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής – λόγω αθρόας παράνομης εισόδου τρίτων – και για αυτό το λόγο δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα την συσσώρευση τους.

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ και τον ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ της απόθεσης απορριμμάτων, μέχρι νεοτέρας ενημέρωσης.

Ευχαριστούμε,

Ο Δήμαρχος,
Θεόδοσιος Γ.Σακκιώτης

Leave a Comment