Ειδήσεις — 11/02/2017 at 19:56

Αλλάζει το Καθεστώς Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Νησιά

by

Αλλάζει το Καθεστώς Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Νησιά

Ξεκινάει από την Ρόδο το σπάσιμο του μονοπωλίου της ΔΕΗ στα νησιά, σύμφωνα με το Ηλεκτρολόγος Αθήνα & Πειραιά – Ηλεκτρολογικές Βλάβες Εγκαταστάσεις. Το άνοιγμα της αγοράς αυτής, μετά από μακροχρόνιες συνεννοήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιορίζεται στα νησιά Κρήτη και Ρόδο, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση μεταξύ των μη διασυνδεμένων με έναρξη την 1η Σεπτεμβρίου.

Η πρώτη εταιρεία ανεξάρτητος προμηθευτής, που κάνει «απόβαση» είναι η Volterra, μικτή εταιρεία στην οποία συμμετέχουν με ίσα ποσοστά η ιταλική Sorgenia και η ελληνική εισηγμένη J&P-ABAΞ. Η Volterra έχει παρουσία στην Ελλάδα όχι μόνο στην προμήθεια, αλλά και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Όπως πληροφορούμαστε, η εταιρεία έχει ήδη ορίσει τον εμπορικό της αντιπρόσωπο στο νησί και υπόσχεται εκπτώσεις έως και 15% επί των τιμολογίων της ΔΕΗ. Ας σημειωθεί τέλος ότι τα δύο νησιά, θεωρούνται «φιλέτο» για τους ανεξάρτητους προμηθευτές. Ο μεγάλος αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων που διαθέτουν, σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη χρονικά σε σύγκριση με άλλες περιοχές, τουριστική περίοδο, προφέρουν ευκαιρίες. Το «λογαριασμό» όμως θα περιμένουμε να το δούμε μετά το πρώτο τρίμηνο του 2016, παραμονές δηλαδή του ανοίγματος των ξενοδοχειακών μονάδων.

Η Ρυθμιστική Αρχή κάθε δύο χρόνια θα καταρτίζει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα, κατάλογο στον οποίο θα καταγράφονται οι ανάγκες εγκατάστασης νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκτιμάται ότι θα προκύψουν κατά την επόμενη πενταετία. Στις ανάγκες αυτές θα συνυπολογίζονται και οι ανάγκες αντικατάστασης του υπάρχοντος παραγωγικού δυναμικού και θα λαμβάνονται υπόψη οι άδειες παραγωγής οι οποίες θα έχουν χορηγηθεί.

Τη δυνατότητα να «στήνουν» σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού σε μη διασυνδεδεμένα νησιά θα έχουν πλέον οι ιδιώτες ανεξάρτητοι παραγωγοί, με το νομοσχέδιο για το 3ο ενεργειακό πακέτο που έχει ετοιμάσει το ΥΠΕΚΑ. Το προνόμιο (αλλά και υποχρέωση) είχε μέχρι σήμερα μόνον η ΔΕΗ, ενώ στο εξής το γενικό «κουμάντο» θα το έχει η ΡΑΕ η οποία θα πραγματοποιεί σχετικούς διαγωνισμούς. Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν αρχικά ειδική άδεια παραγωγής κατόπιν αιτήσεως τους στη ΡΑΕ.

Πηγή:

Leave a Comment