Ειδήσεις — 15/06/2011 at 02:20

Πρόσληψη για Ανάγκες Γραμματειακής Υποστήριξης

by

ΚΕΔΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας  ( Κ.Ε.Δ.Α. ) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμώ  18 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει το ενδιαφέρον της για την πρόσληψη μιας μονάδας  Δ.Ε.  για τις ανάγκες της γραμματειακής υποστήριξης  με σχέση εργασίας ελεύθερου επαγγελματία ( ασφάλιση Τ.Ε.Β.Ε. ) και για χρονικό διάστημα από   1 / 7 / 2011 και  μέχρι την  31/ 12 / 2011.

Τυπικά Προσόντα :

  1. Απολυτήριο  Λυκείου
  2. Ικανότητα χειρισμού  Η/Υ
  3. Γνώσεις ξένη ς γλώσσας  Αγγλικά γραφή και ανάγνωση
  4. Προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο εργασίας

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται καθημερινά στα γραφεία της  Κ.Ε.Δ.Α.  Π. Αιγινήτου 4  2ος όροφος, και για χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου έως και Παρασκευή 24 Ιουνίου από ώρα 10π.μ. έως 13μ.μ. ή μπορούν να σταλούν και με ηλεκτρονική μορφή στο email : keda@aeginadimos.gr

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.
Νίκος  Τζίτζης

Leave a Comment