Ειδήσεις — 19/09/2011 at 18:05

Ιδρύθηκε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

by

Με επιτυχία  ολοκληρώθηκαν οι νέες προσπάθειες του Δήμου για λειτουργία παραρτήματος Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ. Δ. Ε.) στην Αίγινα, μετά την 6627/14-9-2011 απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης. Η προσπάθεια είχε ξεκινήσει από το Δήμο το 2008, χωρίς θετικό αποτέλεσμα και το αίτημα προωθήθηκε εκ νέου από τον κ. Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Νεκτάριο Κουκούλη, που θα έχει και την ευθύνη λειτουργίας του.

Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί εκείνους που συνέβαλαν  τη θετική έκβαση της προσπάθειας. Πρόθεσή μας είναι η έναρξη λειτουργίας του παραρτήματος, το συντομότερο δυνατό. Για το σκοπό αυτό εξασφαλίζουμε τη στελέχωση με διοικητικό προσωπικό, τη στέγαση και η υλικοτεχνική του υποστήριξη. Σε πολύ σύντομο χρόνο, θα υπάρξει  αναλυτική ενημέρωση εκ μέρους των αρμοδίων. Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2297320015 και 2297320035 (ώρες Γραφείου).

Leave a Comment