Ειδήσεις — 21/11/2011 at 12:08

Επιστολή Σχετικά με την Τροποποίηση (Διακοπή) Δρομολογίων των Πλοίων

by

Σύλλογος Επιβατών Ακτοπλοϊκής Συγκοινωνίας Αίγινας
Κυψέλης και Χλόης – Αίγινα 180 10 -Τηλ/Φαξ: 22.970 – 22.570 email: fxperis@otenet.gr

Προς κ.κ.:
1) ΚΛΠ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ Φαξ : 210.45.11.121
2) Υπουργό Ναυτιλίας : 210.41.91.561
3) Αντιπεριφερειάρχη Νήσων : 213.20.73.702
4) Δήμαρχο Αίγινας : 22.970.25.099

Α/Π : 04/11 Αίγινα 17 Νοεμβρίου 2011

Αξιότιμοι κύριοι,

Θέμα : Τροποποίηση (Διακοπή) Δρομολογίων

Σας γνωρίζουμε ότι λάβαμε γνώση της αίτησης τροποποίησης συγκεκριμένων δρομολογίων των πλοίων (3) της HSW, τα οποία εξυπηρετούν και την τοπική Γραμμή της Αίγινας, μαζί με τα Ε/Γ-Ο/Γ «Φοίβος» και «Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης». Σημειώσαμε, επίσης, τον τρόπο και τον χρόνο που απαιτείται απάντηση από τον παραλήπτη.
Κατανοούμε τους λόγους, που επικαλείται η εν λόγω εταιρία, αλλά η τροποποίηση αυτή δεν λαβαίνει υπόψη της: 1) Εάν εξυπηρετεί τους επιβάτες της Αίγινας, 2) Αν είναι νόμιμη (ΚΔΝΔ άρθρο 173, παράγ. 2), 3) Αν βλάπτει τα δύο άλλα πλοία της Γραμμής της Αίγινας (Κανονισμός (ΕΟΚ) 3577/92, άρθρο 2, παράγραφος 5), 4) Την άποψη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας (Ν. 2932/2001 άρθρο δεύτερο, παράγρ. 3) και 5) Την ακινησία του «Φοίβος» (από 14/11).
Κατά την άποψή μας, την οποία έχουμε υποβάλει αρμοδίως στη ΔΘΣ του τέως ΥΕΝ, τα πλοία που εξυπηρετούν την τοπική Γραμμή της Αίγινας είναι αρκετά, εάν τηρούν τα δρομολόγιά τους κατά τακτά χρονικά διαστήματα, με το τελευταίο από Πειραιά να γίνεται στις 20.00 (μισή ώρα πάνω κάτω). Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός και τα προβλήματα της παραγράφου 5 του παραπάνω Κανονισμού της ΕΟΚ.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος
Φίλιππος Χατζηπέρης

Leave a Comment