Ειδήσεις — 24/11/2011 at 12:57

Ένσταση του Δημάρχου Αίγινας κατα της Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

by

ΕΝΣΤΑΣΗ Του Δημάρχου Αίγινας Θεοδοσίου Σακκιώτη ως εκπροσώπου  του Δήμου Αίγινας ΚΑΤΑ Της προκαταρτκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης που αφορά στην ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της εταιρίας «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.».

Με  βάση τις διατάξεις του άρθ. 5 παρ. 2 του νόμου 1650/86 όπως αυτή τροποποιήθηκε  με το ν. 3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: Στο  Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής  περιήλθε απο την Αποκεντρωμένη  Διοίκηση η με αρ. πρωτ. Φ5720/4188/Περ.8/11 γνωμοδότηση επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και  και Αξιολόγησης που αφορά  την ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας  εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών  ιχθύων, της εταιρίας «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε.», σε θαλάσσια έκταση 25 στρεμμάτων στη νήσο Αγ. Ιωάννης Διαπόρων νήσων  Δήμου Αίγινας.

Κατά  της παραπάνω προκαταρκτικής περιβαλλοντικής  εκτίμησης υποβάλλουμε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ένσταση, καθότι ο Δήμος μας με τις αριθ. 173/07, 69/08, 94/09 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχει εκφράσει ρητά την αντίθεση του για την ανάπτυξη μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.

Ωστόσο (επιπροσθέτως) ο Δήμος μας με την υπ. αρ. 199/2011 και σε επίπεδο χωροταξικού Σχεδιασμού του Νησιού μας εξέφρασε την αντίθεσή του με την ανάπτυξη μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στο ευρύτερο περιβαλλον του Νησιού μας και σε όλη την έκταση της διοικητικής περιφέρειάς του.

Ενόψει  μάλιστα της κατάθεσης του  σχεδίου νόμου για το ρυθμιστικό της Αθήνας/Αττικής 2021, επισημαίνουμε  δια του αρ. πρ. 15622/14.11.11 εγγράφου το οποίο και συνημμένα υποβάλλουμε,  την αδιαπραγμάτευτη θέση μας περί μή εγκατάστασης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, αφού τυχόν εγκατάσταση των αναφερόμενων μονάδων θα προσέβαλε τον ιστορικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλούτο του Ιστορικού μας Νησιού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ

 

Leave a Comment