Ειδήσεις — 08/12/2011 at 13:26

Ανακοίνωση της Λιμενάρι Ν.Ε. για τη Διακοπή Μεταφοράς Νερού

by

Ανακοίνωση της Λιμενάρι Ν.Ε. για τη Διακοπή Μεταφοράς ΝερούΑΠΟ: ΛΙΜΕΝΑΡΙ Ν.Ε.
ΠΡΟΣ: Δήμο Αίγινας
Θεμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υπ όψιν: Κον   Δήμαρχο Αίγινας

Κοινοποίηση  : Κον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
: Κον Ν. Κουκουλη υπεύθυνο Οικονομικών
: Κον Μπέση υπεύθυνο υδροδοτήσεως
: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε παρ’ όλες τις προσπάθειες τις οποίες έχουμε καταβάλλει τον τελευταίο καιρό  προκειμένου να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις πλόες για την υδροδότηση αρνείσθε επιμόνως να αντεπεξέλθετε στις τεράστιες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σας προς την εταιρεία μας . Επειδή από την πλευρά μας δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας αναγκασθήκαμε να σταματήσουμε προσωρινά στο τέλος Νοεμβρίου τις πλόες για την υδροδότηση  του νησιού. Κατόπιν τούτου, προσπαθώντας να βρούμε μία λύση μας δώσατε διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις περί  καταβολής των οφειλομένων και εφεξής ομαλής ροής των πληρωμών. Εμείς επιδεικνύοντας καλή πίστη αλλά και την βούληση μας να συνεχισθεί η υδροδότηση της Αίγινας συνεχίσαμε με προσωπικές θυσίες τα δρομολόγια παρόλο που και  πάλι  φανήκατε παντελώς αναξιόπιστος  καθ΄ όσον οι καταβολές ήταν ελάχιστες και οι  υποσχέσεις σας αυτές  ποτέ δεν ετηρήθησαν.

Σας έχουμε επιστήσει επανηλλειμένα την προσοχή σας στο ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις πλόες προς υδροδότηση της νήσου καθόσον είναι αδύνατο να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας απέναντι στους προμηθευτές μας και στους εργαζομένους στα πλοία της εταιρεία μας. Εσείς όμως  ουδέν πράττετε προς εξεύρεση μίας λύσεως παρά μόνον ακολουθείτε την τακτική των απρόσφορων υποσχέσεων και τίποτα άλλο.
Για τους λόγους αυτούς αναγκασθήκαμε να ειδοποιήσουμε όλες τις αρμόδιες αρχές. Ήδη σήμερα το πρωί μας δέχθηκε σε ακρόαση ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς τον οποίον και ενημερώσαμε εγγράφως για την διαμορφωθείσα κατάσταση, τις τεράστιες υποχρεώσεις οι οποίες έχουμε και αδυνατούμε να καλύψουμε έστω μέρος αυτών . Γνωστοποιήσαμε  δε εγγράφως  την αντικειμενική μας αδυναμία να συνεχίσουμε τις πλόες προς υδροδότηση της νήσου εξ αποκλειστική σας υπαιτιότητα.
Επιπροσθέτως εξ όσον μάλιστα πληροφορηθήκαμε η Εισαγγελία Πειραιώς έχει ενημερωθεί για τα ανακύψαντα προβλήματα υγειονομικής φύσεως  στους πολίτες της Αιγινας τα οποία προέκυψαν από το νερό .  Για το θέμα αυτό επίσης γνωστοποιήσαμε στον Κ. Προϊστάμενο της Εισαγγελίας ότι κατά την περίοδο εκείνη ( 25η Νοεμβρίου έως και 1η Δεκεμβρίου) κατά την οποία και προέκυψαν τα προβλήματα δεν μεταφέραμε νερό στην Αίγινα καθόσον και πάλι προσωρινά αδυνατούσαμε να πραγματοποιήσουμε πλόες. Κατά το διάστημα εκείνο εξ όσων γνωρίζουμε υπήρχε τροφοδοσία του δικτύου από γεωτρήσεις.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η παρούσα κατάσταση οφείλεται αποκλειστικά και μόνον παντελώς αντισυναλλακτική και αναξιόπιστη ιδική σας συμπεριφορά.
Για τους λόγους αυτούς σας  ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ με την παρούσα επιστολή μας ότι σταματάμε τις πλόες υδροδοτήσεως της νήσου λόγω πλήρους οικονομικής αδυναμίας.

Leave a Comment