Ειδήσεις — 09/12/2011 at 08:44

Επιστολή Πρόταση του Νίκου Τζίτζη, για Μεταφορά Νερού με Δημοτικά Μέσα

by

Επιστολή Πρόταση του Νίκου Τζίτζη, για Μεταφορά Νερού με Δημοτικά Μέσα

ΤΖΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Κ.Ε.Δ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αίγινα  7 / 12 / 2011

Προς :  Δήμο  Αίγινας

Κοιν  :  1. Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αίγινας

2. Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης

Κύριε Δήμαρχε,

Με αφορμή τις  πρόσφατες δυσάρεστες εξελίξεις στο θέμα της Υδροδότησης του Νησιού μας  από τα υδροφόρα σκάφη,  με τις διακοπές υδροδότησης που παρατηρήθηκαν λόγω  της διακοπής  του ανεφοδιασμού του Νησιού μας με νερό από τους μεταφορείς  και της  παρατηρούμενης ανεπάρκειας  ποσοτήτων νερού που είχαμε στην διάθεση μας, θα ήθελα να σας προτείνω τα πάρα κάτω.

  • Η Διοίκηση του Δήμου να προχωρήσει στην υλοποίηση της   142 /  11 –  6 – 2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την  σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  Δήμου Αίγινας επονομαζόμενη  ( Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Α. ) με την άμεση συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το σχετικό  άρθρο  του κώδικα για τους  σκοπούς   και τον τρόπο λειτουργίας της, που θα αναφέρονται στο καταστατικό ίδρυσης της.
  • Να προχωρήσετε, στην  εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης για την εξεύρεση  εναλλακτικής λύσης μεταφοράς νερού, από πλευράς του Δήμου με δικά μας μέσα μεταφοράς, και  σύναψη σχετικής  προγραμματικής σύμβασης για παροχή νερού απευθείας  μεταξύ ΔΗΜΟΥ   και   Ε.Υ.Δ.Α.Π.  και για χρονικό διάστημα έως ότου ολοκληρωθεί το έργο της σύνδεσης του  Νησιού μας με την Ε.Υ.Δ.Α.Π. μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού.
  • Η παρούσα πρόταση κ. Δήμαρχε, έχει ως σκοπό:
  • Την μεταφορά του νερού  με δικά μας μέσα και με λιγότερο οικονομικό κόστος προς  όφελος για τον Δήμο και τους συμπατριώτες μας.
  • Την απεξάρτηση του Δήμου από τους μεταφορείς του νερού, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση μας.

Με εκτίμηση
Νίκος  Τζίτζης

Leave a Comment