Ειδήσεις — 06/01/2012 at 10:19

Δελτίο τύπου για τα αποτελέσματα δειγματοληψίας του νερό της Αίγινας

by
Δελτίο τύπου για τα αποτελέσματα δειγματοληψίας του νερό της ΑίγιναςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Προς : Όλους τους πολίτες της

Αίγινας

Aίγινα 5 Ιανoυαρίου 2012 

 

Α.Π.: 175

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Αίγινας και με βάση την Ελεγκτική παρακολούθηση – δειγματοληψία που πραγματοποίησε η αρμόδια υπάλληλος του Δήμου μας – Επόπτρια Δημόσιας Υγείας στις 8-12-2011, στις 9-12-2011 και στις 14-12-2011 τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

1)Τα μικροβιολογικά δηλαδή κολοβακτηριοειδή, E. Coli, εντερόκοκκοι, αερόβιοι μικροοργανισμοί 22 C και 37 C αντίστοιχα, σε όλες τις περιοχές της Αίγινας, Αγία Μαρίνα, Μεσαγρός, Πέρδικα, Αίγινα, Σουβάλα και Κυψέλη είναι σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

2) Τα χημικά που περιλαμβάνουν εκτός των άλλων αγωγιμότητα, μαγγάνιο, θείο, χλωριούχα και νάτριο όσον αφορά τις περιοχές Αίγινα, Πέρδικα, Κυψέλη και Σουβάλα είναι εντός των ορίων που θέτει η κείμενη νομοθεσία. Στις περιοχές Αγίας Μαρίνας και Μεσαγρού έχουμε υπέρβαση σε αγωγιμότητα, χλωριούχα και νάτριο λόγω του ότι πρόκειται για νερό που προέρχεται μόνον από γεωτρήσεις που είναι πλούσιες σε άλατα.

Oι αναλύσεις μας γίνονται σε ιδιωτικό διαπιστευμένο εργαστήριο όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και σε συχνότητα που ορίζει η νομοθεσία.

O Δήμος της Αίγινας κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να παρέχει σε όλους τους πολίτες του υγιεινό πόσιμο νερό.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ

Leave a Comment