Ειδήσεις — 05/03/2012 at 09:35

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

by

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» 

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την του μηνός Μαρτίου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας.
 2. Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης.
 3. Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού.
 4. Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος.
 5. Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό τελών ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας.
 6. ΄Εγκριση σύναψης σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., για ρύθμιση παλαιών οφειλών.
 7. Κατανομή πίστωσης 39.011,53 € για επενδύσεις-έργα (άρθρο 27 του Ν. 3756 /2009).
 8. Κατανομή πίστωσης 193.789,00 € από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2011 (3η + 4η  εντολή).
 9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, μετά του αναπληρωτή του, στην επιτροπή για τον καθορισμό κατά το έτος 2012 παραλιακών χώρων της Αίγινας ως πολυσύχναστων  (Π.Δ. 23/2000).
 10. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ο οποίος θα συμμετέχει ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Αίγινας (άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4025/2011).
 11. Αίτηση της υδρολήπτριας του Δήμου κας Κυριακούλας Λάγια για διόρθωση χρεώσεως της σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου λόγω υπαιτιότητας του Δήμου (είχε σπάσει κεντρικός αγωγός ύδρευσης του Δήμου με αποτέλεσμα να υποχωρήσει τοίχος και να σπάσει η σωλήνα της).
 12. Αίτηση της υδρολήπτριας του Δήμου κας Δέσποινας Παπαχρόνη για διόρθωση χρεώσεως της σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου λόγω λανθασμένης αντιγραφής των ενδείξεων από τα βιβλία μετρήσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πέτρος Α. Πετρίτης

Leave a Comment