Ειδήσεις — 28/03/2012 at 17:14

Περιοδική Πτώση Πίεσης Νερού στους Ασώματους

by
Περιοδική Πτώση Πίεσης Νερού στους ΑσώματουςΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω καθαρισμού στις δεξαμενές των Αγ. Ασωμάτων θα
υπάρχει περιοδική πτώση πίεσης νερού κατά την 28/3 και 29/3/2012.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΣΗΣ

Leave a Comment