Ειδήσεις — 02/04/2012 at 13:04

Aναστολή Πληρωμών Λόγω Μη Ψήφισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας

by

ΑΙΓΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμό 50/30.3.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, δεν εγκρίθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου.  Η Δημοτική Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες, που θα ανακοινωθούν από τον κ. Δήμαρχο, ώστε να συνταχθεί νέο σχέδιο και να υποβληθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα του Δήμου για έγκριση.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 160 του νόμου 3463/2006 και τις σημερινές οδηγίες της αρμόδιας για το Δήμο Αίγινας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δε μπορεί να πληρωθεί οποιαδήποτε δαπάνη, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Ενημερώνονται οι προμηθευτές του Δήμου όλων των κατηγοριών, ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις των προγραμματισμένων πληρωμών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ

Leave a Comment