Ειδήσεις — 06/04/2012 at 09:36

Πληροφορίες για Εξαίρεση Κατεδάφισης

by

Πληροφορίες για Εξαίρεση ΚατεδάφισηςΕνημερώνουμε, τους  ιδιοκτήτες πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, των αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεών ότι σύμφωνα με τις διατάξεις, της με αριθμό 339/2/ 3-1-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ.53/Β’/2012), έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην εξαίρεση από κατεδάφιση τους, υποβάλλοντας αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων το αργότερο μέχρι 30/6/2012. Για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2131618522.

Leave a Comment