Ειδήσεις — 18/04/2012 at 06:45

5 Εποχικές Θέσεις Εργασίας στην Ύδρευση για 2 Μήνες

by

5 Εποχικές Θέσεις Εργασίας για 2 ΜήνεςΔ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Ο Δήμος Αίγινας με την υπ αριθ. πρωτ. 4383/2012 Γνωστοποίησή του,  γνωστοποιεί την πρόσληψη πέντε -5- εργατών ύδρευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας  δύο [2] μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από την 18-04-2012  έως  και  24-04-2012.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας [αρμόδια υπάλληλος κα Στάθη τηλ. 22973 20034].

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θεοδόσιος Σακκιώτης

Leave a Comment