Ειδήσεις — 27/04/2012 at 08:06

Ανανέωση Πολυτεχνικών Καρτών & Προϊόντα Παρεμβάσεως της Ε.Ε. Έτους 2012

by

Ανανέωση Πολυτεχνικών Καρτών & Προϊόντα Παρεμβάσεως της Ε.Ε. Έτους 2012ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

Οι πολύτεκνοι των  οποίων η κάρτα πολυτεκνίας χρειάζεται ανανέωση για τους μήνες Απρίλιο 2012, Μαϊο 2012 και Ιούνιο 2012 (ελέγχουμε στην πολυτεκινική ταυτότητα την ημερομηνία της σφραγίδας πχ Απρίλιος 2012) μπορούν να τις προσκομίσουν  στο ΚΕΠ της Αίγινας, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες ανανέωσης τους . Τις ταυτότητες μπορούν να τις προσκομίσουν στις κάτωθι ημερομηνίες:

από Τετάρτη 2 Μαϊου 2012 εως και Πέμπτη 10 Μαϊου 2012 ωρες 9:00 – 12:00

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΤΟΥΣ 2012

Λόγω ότι η  προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από τις πολύτεκνες οικογένειες που είχαν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των προϊόντων παρεμβάσεως της Ε.Ε. που έληγε στις 31 Μαρτίου 2012 παρατάθηκε. (Απόφ. 444/39751/30-3-2012 Γ. Γρ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) , όσοι πολύτεκνοι δεν είχαν προλάβει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μπορούν να τα υποβάλουν, στο ΚΕΠ της Αίγινας, στις κάτωθι ημερομηνίες:

από Τετάρτη 2 Μαϊου 2012 εως και Πέμπτη 10 Μαϊου 2012 ωρες 9:00 – 12:00 τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο, Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του 2011, Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105

τηλέφωνο επικοινωνίας: 6983098072 κα Ευσταθίου

Leave a Comment