Ειδήσεις — 17/05/2012 at 16:58

Η Επιστολή του Τοπικού Συμβουλίου Πέρδικας στην Περιφέρεια

by

Η Επιστολή του Τοπικού Συμβουλίου Πέρδικας στην ΠεριφέρειαΚύριοι ,

Εν όψει της συζήτησης που θα έχετε στις 15 Μαΐου 2012 και των αποφάσεων που θα πάρετε στο θέμα εγκατάστασης ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή Λιγέα της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας , σας τονίζουμε ότι το Συμβούλιο της Κοινότητας εκφράζοντας την καθολική άποψη των κατοίκων της περιοχής μας έχει απορρίψει με μια σειρά αποφάσεών του κάθε τέτοιο σχεδιασμό για πολλούς και εύλογους λόγους που έχουν να κάνουν με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή , την αποφυγή της συνολικής υποβάθμισης της τουριστικά αναπτυσσόμενης περιοχής και προστασία του αλιευτικού επαγγέλματος των κατοίκων μας .

Το Τοπικό Συμβούλιο Πέρδικας και οι κάτοικοι της περιοχής μας είναι αποφασισμένοι να προβούν σε όλες τις ενέργειες που θα κριθούν σκόπιμες ώστε στην περίπτωση που συνηγορήσετε , αδιαφορώντας για την γνώμη μας , να καταστήσουμε μια τέτοια απόφασή σας πρακτικά ανεφάρμοστη.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας  Αναστάσιος Αμάφης

Leave a Comment