Ειδήσεις — 08/06/2012 at 18:41

Εντός των Ορίων οι Αναλύσεις του Νερού

by

dimos_logoΣτην  δειγματοληψία  πόσιμου  νερού  που  πραγματοποίησε  η  Επόπτρια  Δημόσιας  Υγείας  του  Δήμου  μας,  στο  πλαίσιο  της Δοκιμαστικής  παρακολούθησης  στις  24-5-2012 τα  δείγματα  νερού από  Σουβάλα,  Κυψέλη,   Άγιοι  Ασώματοι- Αίγινα  είναι  εντός  των ορίων  που  ορίζει  η  κείμενη  νομοθεσία    στις  μικροβιολογικές
και  στις  χημικές  παραμέτρους  και  το  δείγμα  από  το  Μεσαγρό είναι  εντός  των  ορίων  στις  μικροβιολογικές    και  στις  χημικές παραμέτρους,  εκτός  της  αγωγιμότητας,  γιατί  η  περιοχή υδροδοτείται  μόνο  από  γεωτρήσεις.
Oι  αναλύσεις  μας  γίνονται  σε  ιδιωτικό  διαπιστευμένο εργαστήριο    όπως ορίζει  η  κείμενη  νομοθεσία  και  σε  συχνότητα που  ορίζει  η  νομοθεσία.
O Δήμος  της  Αίγινας κάνει όλες  τις απαραίτητες   ενέργειες    για    να παρέχει   σε   όλους   τους πολίτες  του  υγιεινό  πόσιμο  νερό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ   Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ

Leave a Comment