Ειδήσεις — 04/07/2012 at 14:56

Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας Εργαζομένων σε Επιχείρησεις

by

20120704-150549.jpgΈκδοση πιστοποιητικών υγείας εργαζομένων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σας  γνωρίζουμε  ότι  σύμφωνα  με  την  Υγειονομική  Διάταξημε  αριθμό  πρωτοκόλλου  Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/11-4-2012  όσοι απασχολούνται  ή  επιθυμούν  να  απασχοληθούν  σε  επιχειρήσεις υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ή  και  έχουν  άμεση  ή  έμμεση  επαφή με  τα  τρόφιμα  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένοι  με  πιστοποιητικό υγείας.

Το  πιστοποιητικό υγείας  εκδίδεται  από  Ιατρό  Δημοσίου  ή Ιδιωτικού  τομέα  της  επιλογής  του  ενδιαφερομένου  σύμφωνα  με  το υπόδειγμα  και  τις  οδηγίες  που  βρίσκονται  στο  με  αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ. 60325/29-5-2012  έγγραφο  της  Δ/νσης  Δημόσιας Υγιεινής  του  Υπουργείου  Υγείας  &  Κοιν. Αλληλεγγύης.

Για  την  απόκτηση  του  πιστοποιητικού  υγείας  οι εργαζόμενοι  σε  επιχειρήσεις  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  εκτός  από την  ιατρική  κλινική  εξέταση  η  οποία  θα  γίνεται  από  Κρατικό ή  Ιδιώτη  Ιατρό  θα  υποβάλλονται  υποχρεωτικά  όλοι  σε ακτινογραφία  θώρακα.

Οι  χειριστές  τροφίμων  δηλαδή,  τα  άτομα  που  απευθείας χειρίζονται  συσκευασμένα  ή  μη  συσκευασμένα  τρόφιμα,  εξοπλισμό και  εργαλεία  για  τρόφιμα  ή  επιφάνειες  που  έρχονται  σε  επαφή με  τα  τρόφιμα,  θα  υποβάλλονται  σε καλλιέργεια  ως  προς salmonella  και  παρασιτολογική  κοπράνων.

Το  πιστοποιητικό  υγείας  ισχύει  για  πέντε  χρόνια  από την  έκδοσή  του  και  ανανεώνεται  μετά  τη  λήξη  του επαναλαμβάνοντας  όλες  τις  εξετάσεις.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας
Ταχ. Δ/νση: Χρήστου Λαδά 1 18010  Αίγινα
Fax: 2297025099
Τηλέφωνο: 2297320054
Πληροφορίες: Σοφία Χατζίνα

Leave a Comment