Ειδήσεις — 13/07/2012 at 10:43

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη στην ΚΕΔΑ

by

ΚΕΔΑΗ Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ’ 45-11/07/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει το ενδιαφέρον της για την πρόσληψη μιας μονάδας για τις ανάγκες της γραμματειακής υποστήριξης, για τις ανάγκες του 4ου Φεστιβάλ Φιστικιού, με σχέση εργασίας ελεύθερου επαγγελματία (ασφάλιση Τ.Ε.Β.Ε.) και για χρονικό διάστημα από 01/08/2012 και μέχρι την 30/09/2012.

Τυπικά προσόντα:

  1. Απολυτήριο Λυκείου
  2. Ικανότητα χειρισμού Η/Υ
  3. Γνώσεις ξένης γλώσσας Αγγλικά γραφή και ανάγνωση
  4. Προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο της εργασίας

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται καθημερινά στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α.

Π. Αιγινήτου 4  2ος όροφος, και για χρονικό διάστημα από 16 Ιουλίου έως και Παρασκευή 20 Ιουλίου από ώρα 10π.μ. έως 12μ.μ. ή μπορούν να σταλούν και με ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: keda@aeginadimos.gr.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νίκος Τζίτζης

——————————————–

Κ. Ε. Δ. Α.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ  ΑΙΓΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ :  Π.  Αιγινήτου  4
Τ . Κ .   18010 Αίγινα
Τηλ :    22970 22067 – Fax:2297022035
e-mail : keda@aeginadimos.gr

Leave a Comment