Ειδήσεις — 06/08/2012 at 17:47

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 10 Αυγούστου στις 18:30

by

dimos_logoΚαλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 10η του μηνός Αυγούστου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
  

 • Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΙΓΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013 – 2014.
 • Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΙΓΙΝΑ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΣΑΓΡΟ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013 – 2014.
 • Διατύπωση γνωμοδότησης περί επέκτασης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας του κ. Κων/του Ζέρβα στη Νήσο ΛΕΔΟΥ Διαπορίων Νήσων.
 • Διατύπωση γνωμοδότησης περί επέκτασης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας του κ. Νικολάου Κων. Ζέρβα στη Νήσο ΔΕΛΤΑ Διαπορίων Νήσων.
 • Περί έγκρισης απόδοσης πολιτιστικού τέλους στη Κ.Ε.Δ.Α.
 • Περί έγκρισης χρηματοδότησης Κ.Ε.Δ.Α. για υποστήριξη 4ου Φεστιβάλ Φιστικιού (άρθρο 259 του ν. 3463/2006)
 • Περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Αίγινας.
 • Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικον. Έτους 2012.
 • Περί έγκρισης  της υπ. αριθμ. 14/2012 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του Δ.Α.Ο.Α. η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας για το οικ. έτος 2012, ύστερα από τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 • Περί εξέτασης προβλημάτων παρανόμων ενοικιαζομένων καταλυμάτων και έγκριση πρωτοβουλιών για οριστική λύση τους.
 • Περί έγκρισης μείωσης μισθωμάτων κυλικείων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Κατανομή επιχορήγησης προς την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων Ιανουαρίου-Μαρτίου.
 • Περί έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευές στους χώρους του ΕΠΑΛ που φιλοξενούν το Σχολείο Δεύτερης ευκαιρίας.
 • Περί έγκρισης χορήγησης άδειας λειτουργίας σε κινητό κατάστημα (ρυμουλκούμενη καντίνα) του κ. Μιχαήλ Δαλαμάνη στο χώρο που έχει μισθώσει από το Δήμο στην πλάζ Αύρα.
 • Περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Σακκιώτη από μέλος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Αίγινας – Αγκιστρίου
 • Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου , Ο.Ε. Γ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ- Π. ΜΠΗΤΡΟΣ (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Εμμανουήλ Σωκράτης) , Θεοδώρου Αμπατζίδη (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Μαργαρώνης Ιωάννης), Δημητρίου Φαμελιάρη (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Φαμελιάρη Ελευθερία), Βύρωνος Κανέλη, Ευστρατίου Μεταξά, Ιωάννη Πετρίτη,  Κων/τίνου Σταυρόπουλου (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Τρίμης Παναγιώτης) και Νικολάου Κλώνου για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους καταμέτρησης των ενδείξεων των υδρομέτρων τους από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου.
 • Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου, ¨Αίθουσα Πατρ. Αγγέλου¨ για διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω μη καταμέτρησης  των ενδείξεων του υδρομέτρου του από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου επειδή το υδρόμετρο ήταν σκεπασμένο.
 • Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου  Αφροδίτης Γαβαλά, ΄Ελενας Κυριαζή και Στυλιανής Τσοπάνου για διόρθωση χρεώσεών τους  σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης,  λόγω χαλασμένου υδρομέτρου  .
 • Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου, Δημητρίου Πλαπούτα για διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης,  λόγω αφανούς διαρροής .
 • Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου, Σωτηρίας Μπήτρου –  Λαμπαδαρίου ( ο λογ/σμός είναι στο όνομα Ελευθέριος Λαμπαδάριος) για διόρθωση χρεώσεώς της σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης,  με βάση το ειδικό τιμολόγιο που ίσχυε για τις  οικογένειες με προστατευόμενα μέλη με αναπηρία πάνω από 67 %.
 • Διόρθωση της υπ. αριθ. 36/2012 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορούσε την ¨διόρθωση χρεώσεων του κ. Λουκά Β. Ζησιμάτου επί ακαθαρίστων εσόδων καταστήματος του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών Δήμου οικον. Ετών 2004-2005-2006¨, επειδή στην αρχική εισήγηση υπήρξε λανθασμένη εγγραφή του επιβληθέντος προστίμου.
 • Περί επιστροφής χρημάτων προς τον κ. Παναγιώτη Κ. Μουτσάτσο, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, λόγω υπολογισμού των Δημοτικών τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ επί λανθασμένων τετραγωνικών μέτρων στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η.
 • Περί επιστροφής χρημάτων προς τον κ. ZARKA LEDION, ως αχρεωστήτως  καταβληθέντα λόγω μη χρησιμοποίησης παραβόλου για ανανέωση άδειας παραμονής αλλοδαπού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης

Leave a Comment