Featured — 13/04/2012 at 09:31

«Να αλλάξουμε! Για να μη βουλιάξουμε»!

by

Με την συγκυρία της οικονομικής κρίσης, έχει γίνει της «μόδας» να χρησιμοποιούνται από επίσημα κυβερνητικά χείλη διάφορες ναυτικές φράσεις, όπως «Τιτανικός» και «Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε», για να περιγράψουν την τραγική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία! Τελευταία, μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε η δεύτερη φράση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Αίγινας, για να μας δείξει την άσχημη οικονομική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ο Δήμος μας και να μας μεταφέρει το δίλημμα της επιλογής του!

Είναι προφανές ότι αυτός, που εξέφρασε πρώτος την εν λόγω άποψη, αλλά και αυτοί που την επαναλαμβάνουν στη συνέχεια, δεν έχουν σαφή γνώση της πραγματικότητας. Διότι η λέξη «βουλιάζουμε» αναφέρεται, κυρίως, σε πλοίο, που έχει χάσει τη στεγανότητά του και, κατά συνέπεια, την αξιοπλοΐα του λόγω κακής διακυβέρνησης ή και διαχείρισης! Αυτό αποδεικνύει ότι ο πρωθυπουργός ή δήμαρχος, που κυβερνά την, κατά παρομοίωση με πλοίο,  πολιτεία ή Δήμο, δεν είναι πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης!

Διότι αμφότεροι είναι, αυτεπάγγελτα και αμοιβαία, υπεύθυνοι να διατηρούν το πλοίο πάντα αξιόπλοο! Αμέσως, μετά την  ανάληψη την καθηκόντων τους, οφείλουν να το επιθεωρήσουν και να αποκαταστήσουν ενδεχόμενες δυσλειτουργίες ή ζημιές. Στη συνέχεια, το πλοίο πρέπει να διατηρείται «πάντα εν επιπλεύσει, στεγανό, αξιόπλοο, γερό και αθ’ όλα κατάλληλο, για να εκτελέσει το ταξίδι, για το οποίο ναυλώθηκε». Στη προκειμένη περίπτωση ο Δήμος – πλοίο πρέπει να ικανοποιεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, για να ανταποκρίνεται πάντα στις υποχρεώσεις του!

Κατ’ ακολουθία, αρμόδιος να φέρει σε πέρας αυτή την αποστολή, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, είναι ο Δήμαρχος. Φυσικά, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη και τις καταστάσεις ανωτέρας βίας, ένεκα της οποίας μπορεί το «πλοίο – Δήμος» να καταστεί αναξιόπλοο ή να βουλιάξει! Ωστόσο,η διαχείρισή της κρίνει  και την ικανότητα του «Πλοιάρχου – Δημάρχου»! Όμως, όπως γνωρίζουμε, ο Δήμος της Αίγινας δεν αντιμετώπισε καμία «ανωτέρα βία»   τις τελευταίες δεκαετίες! Εκείνο που γνωρίζουμε, κατά γενικήν όμολογία, είναι ότι κινδυνεύει να «βουλιάξει» από τα χρέη του λόγω κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης!   

Προφανώς, η κατάσταση πρέπει είναι πολύ τραγική, για να φέρει σε απόγνωση τον κ. Αντιδήμαρχο και να ομολογήσει σε συνέντευξή του, «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε»! Όμως, δεν διαβάσαμε αν ο ίδιος ή ο κ. Δήμαρχος έκαναν κάτι, για να σώσουν το πλοίο-Δήμο! Ωστόσο, αυτή η φράση δεν είναι δίλημμα ή επιλογή! Είναι επιταγή, «Να αλλάξουμε, για να μη βουλιάξουμε»! Υπό τις παρούσες συνθήκες η επιταγή  δεν αφορά μόνο τους εν λόγω αρμόδιους, αλλά όλο το Δημοτικό Συμβούλιο!

Γα να ολοκληρωθεί η παρομοίωση, πρέπει να τηρηθεί σωστά η ναυτική τακτική, που ακολουθείται σε παρόμοια «ανάγκη πλοίου»: Ο κ. Δήμαρχος-«Πλοίαρχος», οφείλει να συγκαλέσει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και να τους περιγράψει την πραγματική κατάσταση του πλοίου-Δήμου και τις ενέργειες, που προτείνει, για να μη βουλιάξει! Στη συνέχεια θα ρωτήσει όλους τους Συμβούλους, κατά συνείδηση, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν ή να αντιπροτείνουν. Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος οφείλει να ενημερώσει τον λαό, κατά παρομοίωση«πλοιοκτήτη»!

Αυτός θα κρίνει και θ’ αποφασίσει, ως «κυρίαρχος» και με υπερισχύουσα γνώμη, σύμφωνα με το Σύνταγμα, εάν οι προτεινόμενες αλλαγές μπορούν  να αποκαταστήσουν την αξιοπλοΐα του Δήμου-πλοίου, για να συνεχίσει με ασφάλεια το ταξίδι του προς την ανάκαμψη και….. «Aνάσταση»!

«Να αλλάξουμε! Για να μη βουλιάξουμε»!

Leave a Comment