On Air — 02/08/2011 at 10:01

Κατάσταση Ανάγκης

by

Η «κατάσταση ανάγκης» παρουσιάζεται στη περίπτωση ζημιών, οι οποίες προκαλούνται από απρόβλεπτα έκτακτα συμβάντα ανωτέρας βίας – θεομηνίας – Act of God, (πλημμύρες, σεισμοί, κυκλώνες κ.λ.π.), και είναι ανθρωπίνως αδύνατο να προβλεφθούν, έστω κι αν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Οι εν λόγω ζημιές δικαιολογούνται, νομικά και προβλέπονται ανάλογες αποζημιώσεις από τις ασφάλειες. Όμως, η έλλειψη νερού στην Αίγινα έχει καταντήσει ένα γεγονός διαχρονικό και προβλέψιμο (συμβαίνει συνήθως κάθε καλοκαίρι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο), για την αποφυγή του οποίου, όμως, δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα εγκαίρως. Κατά συνέπεια οι αρμόδιες και υπεύθυνες Δημοτικές Αρχές, οι οποίες αναγκάζονται να κηρύξουν την Αίγινα σε «κατάσταση ανάγκης λόγω έλλειψης νερού», δεν απαλλάσσονται, νομικά, και, ενδεχομένως, υπέχουν ποινικές, πειθαρχικές και αστικές ευθύνες, λόγω αμέλειας, «πολιτικού κόστους» ή και άγνοιας να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποκατάσταση της ομαλής ύδρευσης και υδροδότησης του νησιού από δεκαετίες! Κατά την άποψή μας, μερικά από τα αίτια, που προκαλούν την έλλειψη νερού είναι και τα ακόλουθα:

1.- Ακατάλληλο και Πεπαλαιωμένο Δίκτυο: Είναι γνωστό ότι το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης και Υδροδότησης της Αίγινας είναι απηρχαιωμένο, ασυντήρητο και ακατάλληλο, με συνέπεια να προκαλούνται συχνές ζημιές και να κινδυνεύει η υγεία των κατοίκων. Εκτός αυτών, η έλλειψη επαρκών ενδιαμέσων δικλείδων δεν επιτρέπει την απομόνωσή τους σε περίπτωση ζημιάς, με επακόλουθο τις υπερβολικές απώλειες νερού. Ειδικά, το δίκτυο Λεόντι – Κυψέλης, μέσω της παραλιακής οδού και Καβουρόπετρας, όπου έγινε η πρόσφατη ζημιά, είναι, σχετικά, καινούργιο, αποτελείται από κακής ποιότητας σωλήνες και η εγκατάστασή του έγινε πλημμελώς. Του λόγου το αληθές αποδεικνύει η πληθώρα μπαλωμάτων του οδοστρώματος της οδού Καβουρόπετρας, λόγω πολλαπλών ζημιών. Το κόστος επισκευών τους θα αρκούσε για να αντικατασταθεί το εν λόγω δίκτυο με καινούργιο εις διπλούν! Όμως, καμία Δημοτική Αρχή δεν το έχει τολμήσει! ; Σημειώνεται ότι η ικανότητά του είναι, περίπου, 600 κυβικά μέτρα την ώρα και παραλαβαίνει μόνο 90-100, με συνέπεια την μακρόχρονη παραμονή των υδροφόρων στο λιμάνι. Ολόκληρο το δίκτυο της Αίγινας θα μπορούσε να είχε αντικατασταθεί τμηματικά με βάση ένα μελετημένο σχέδιο για τον Δήμο και τα Δημοτικά Διαμερίσματα.

2.- Ανεπαρκείς Δεξαμενές Αποθήκευσης: Η χωρητικότητα αποθήκευσης είναι μικρή με συνέπεια να μένει το νησί χωρίς νερό κατά τις ημέρες αιχμής του καλοκαιριού για διάφορους λόγους (καιρός, ζημιές πλοίων, απεργίες κ.λ.π.). Το συνετό θα ήταν, όπως έχουμε γράψει επανειλημμένα, οι υδαταποθήκες να επαρκούσαν, τουλάχιστο, για δυο μέρες, χωρίς πλοία (30.000 κ.μ.). Δυστυχώς, οι Δημοτικές Αρχές περιμένουν την κατασκευή του αμφίβολου υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης με την ΕΥΔΑΠ. Έχει ανακοινωθεί, μάλιστα, ότι στα χερσαία έργα προβλέπεται η κατασκευή δεξαμενής 25.000 κ.μ. Μέχρι τότε, όμως, θα είμαστε υποχρεωμένοι να υφιστάμεθα τις συνέπειες της κατάστασης ανάγκης!

3.- Έλλειψη Εναλλακτικών πηγών υδροδότησης: Οι Δημοτικές μας Αρχές δεν πρόβλεψαν να γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής (Αποχέτευση, Βιολογικός Καθαρισμός). Μερικά που άρχισαν, δεν περατώθηκαν και είναι άχρηστα (αποχέτευση, βιολογικός παραλίας). Δεν είχαν πολιτική βούληση να εκμεταλλευτούν εναλλακτικές λύσεις υδροδότησης (στέρνες, αφαλάτωση, νερά βροχής (φράγματα), ανακύκλωση νερού βοθρολυμάτων κ.λ.π.).

4.- Κακή Διαχείριση Ύδρευσης: Δυστυχώς, για τους πολίτες της Αίγινας , οι Δημοτικές Αρχές δεν συνειδητοποιούν ότι μέχρι να βρεθεί ένας μόνιμος και επαρκής τρόπος ύδρευσης, είναι υποχρεωμένες να μεταφέρουν νερό της ΕΥΔΑΠ. Κατά συνέπεια οφείλουν να λάβουν κάθε πρόσφορο μέτρο, το οποίο θα τους επιτρέψει να εξασφαλίζουν στους πολίτες και επισκέπτες της Αίγινας άφθονο, υγιεινό, ανόθευτο και φτηνό νερό μέχρι τη βρύση τους. Αυτό μπορεί να γίνει με τις ακόλουθες ενέργειες : 1) Το λιμάνι φόρτωσης να γίνει ο όρμος Περάνη (απόσταση 7 ν. μίλια) και όχι ο Ασπρόπυργος (17 ν.μ.) και εκφόρτωσης το Λεόντι. 2) Να διορθωθούν οι «Συμβάσεις Αγοράς και Μεταφοράς Νερού», που θα εξασφαλίζουν τα συμφέροντα του Δήμου. 3) Να μελετηθεί η κατασκευή Υ/Φορτηγίδων ή ασκών (μεταλλικών) ρυμουλκούμενων, ιδιόκτητων Δημοτικών ή χρονοναυλωμένων, κατά προτίμηση. 4) Να εξαλειφθούν οι κάθε είδους «διαρροές» (σκόπιμες ή τυχαίες).

Επισημαίνουμε ότι η «Κατάσταση Ανάγκης» είναι συνήθης και σε άλλες περιπτώσεις όπως, πλημμύρες, διακοπή ρεύματος, διαχείριση απορριμμάτων, καταιγίδες κ.λ.π., λόγω έλλειψης των απαραίτητων έργων υποδομής και πρόβλεψης «σχεδιασμού αντιμετώπισής της». Ωστόσο, δεν ευθύνονται μόνο οι Δημοτικές Αρχές, διότι δεν είναι δυνατό ο κάθε εκλεγμένος δημοτικός ή δημόσιος υπάλληλος να μετατρέπεται από την μια μέρα στην άλλη σε ικανό επαγγελματία ιδιωτικού δικαίου. Λόγω δε και του ισχύοντος πολιτικού συστήματος η εκλογή τους δεν γίνεται αξιοκρατικά! Κατά συνέπεια, οι πολίτες οφείλουν να δείχνουν κατανόηση αφενός και αφετέρου να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τις επιλογές τους! Οι δε εκλεγμένοι οφείλουν να είναι «σεμνοί και ταπεινοί» και να μη μετατρέπονται σε «πολύξερους αλαζόνες» μετά την εκλογή τους. Διότι οφείλουν ν’ αναλαμβάνουν και τις ευθύνες τους για κάθε οικονομική ζημιά, που προκαλούν στο Δήμο λόγω παράλειψης, αμέλειας ή και άγνοιά τους, όπως ο νόμος ορίζει!!!

Τελειώνοντας, ευχόμαστε στη Δημοτική Αρχή να αναθεωρήσει τις απόψεις της, αξιοποιώντας την μέχρι τώρα εμπειρία της. Για να αξιοποιήσει δε και τη λαϊκή συμμετοχή στη πράξη και όχι στα λόγια, προτείνουμε να επιλέξει, αξιοκρατικά και όχι κομματικά ή παραταξιακά, με ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου, «Συμβούλιο Πολιτών Αίγινας» (αντί της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης), με συνταξιούχους διαφόρων επαγγελμάτων, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τον τόπο τους με τις γνώσεις και την πείρα τους. Διότι η Αίγινα βρίσκεται σε συνεχή κατάσταση ανάγκης και απαιτεί γενική συστράτευση όλων των πολιτών και Δημοτικών Συμβούλων πλειοψηφίας και μειοψηφίας στο πλαίσιο της Δημοκρατίας και όχι της κομματοκρατίας!!!

 

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Με εκτίμηση
Φίλιππος Χατζηπέρης
Έφεδρος Πλοίαρχος Ε.Ν.

Leave a Comment