On Air — 27/09/2011 at 09:53

Είναι Θεσμός Δημοκρατικός τo Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας;

by

Προϋπολογισμών ΣυνέχειαΤο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου μιας χώρας με Δημοκρατικό Πολίτευμα, όπως η Ελλάδα, η οποία, μάλιστα, κόπτεται υπέρ της Δημοκρατίας, οφείλει να είναι ο πιο σεβαστός θεσμός και «ν’ αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αφορούν το Δήμο» (Ν. 3852/2010, άρθρο 65, παράγ. 1) Άραγε, ισχύει αυτό το αξίωμα και για το Δήμο της Αίγινας;

Η μακρόχρονη εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ως πολίτες, ακροατές των συνεδριάσεων του Δ.Σ., αλλά και το μικρό διάστημα, που υπηρέτησε ο υπογράφων το θεσμό ως μέλος του, μας δίνει το δικαίωμα να διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις! Διότι, εάν το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργούσε δημοκρατικά, τότε ο Δήμος μας, σήμερα, θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση! Τολμούμε, μάλιστα, να παρατηρήσουμε ότι οι Δημοτικοί Συνδυασμοί, πλειοψηφίας και μειοψηφίας, μετατρέπονται σε κομματικές συντεχνίες, μετά τις εκλογές. Οπότε, σύμφωνα και με τον παραπάνω νόμο, άρθρο 66, παράγ. 2, «ανήκουν σε δημοτικές παρατάξεις»!!;; Οι επιτυχόντες Συνδυασμοί χαρακτηρίζονται «Συμπολίτευση» και «Αντιπολίτευση και όχι «Πλειοψηφία» και «Μειοψηφία», σύμφωνα με τους κανόνες της Δημοκρατίας»! Προκαλείται έτσι, μια συνεχής αντιπαλότητα, εις βάρος του συμφέροντος του Δήμου και της Κοινωνίας του, κατά παράβαση της βασικής Αρχής, κατά την οποία η πλειοψηφία κυβερνά και η μειοψηφία ελέγχει!

Πέραν αυτού τα περισσότερα έργα υποδομής, που βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης, εν αναμονή εκτέλεσης ή έγιναν, αλλά δεν τελείωσαν ή και είναι άχρηστα (Αποχέτευση, Δίκτυο Ύδρευσης Καβουρόπετρας, Λιμάνι Λεοντίου, «Μαρίνα», Υποθαλάσσιος Αγωγός, Κυματοθραύστης, Προέκταση Πεζοδρομίων, «Πύλη της Αίγινας», Περιφερειακός Δρόμος κλπ) δεν εισάγονται πρώτα στο Δ.Σ., για να συζητηθούν – εγκριθούν και μετά να δοθούν προς μελέτη. Συνήθως, η Δημοτική Αρχή ή η (Νομαρχία) Περιφέρεια παραγγέλνει την μελέτη και μετά παρουσιάζεται για έγκριση στο Δ.Σ. Ουδέποτε, απ’ όσο γνωρίζουμε, έχουν κληθεί πολίτες, ειδικοί, να κάνουν προτάσεις, ώστε η απόφαση, που θα παρθεί να έχει και την συναίνεση της κοινωνίας της Αίγινας. Αλλά και αν γίνουν επερωτήσεις από κάποιους Συμβούλους, σχετικές και με έργα υποδομής, ακούγονται, αλλά δεν γίνονται θέματα Ημερησίας Διάταξης για να συζητηθούν. Εάν οι εν λόγω Σύμβουλοι τολμήσουν να έχουν διαφορετική άποψη, αλλά τεκμηριωμένη , από τον κ. Δήμαρχο και τον περίγυρό του, δεν λαμβάνεται υπ’ όψη! Αν, μάλιστα, η απόφαση είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα του Δήμου και ψηφίσουν αρνητικά, τότε διαγράφονται από την Δημοτική Παράταξη (κομματική συντεχνία),!!!

Σε κάποιο άλλο δημοσίευμά μας κάναμε λόγο για «λανθάνοντα φασισμό». Στη προκειμένη περίπτωση, αν δεν είναι «απροκάλυπτος φασισμός», τότε τι είναι; Μάλιστα, θεωρείται φυσιολογικό, κατ’ απομίμηση των ελληνικών κομμάτων εξουσίας, ο Δήμαρχος να είναι και αρχηγός της «κομματικής» – Δημοτικής Παράταξης, όπως ο Πρωθυπουργός είναι και αρχηγός του κόμματος!!! Υπό Δημοτικές Αρχές με τέτοια νοοτροπία είναι αδύνατο να δει άσπρη μέρα αυτός ο τόπος, όπως δεν έχει δει μέχρι σήμερα! Εκτός της περιόδου αναστολής της Δημοκρατίας, κατά την οποία, ευτυχώς, ένας Αιγινήτης Δήμαρχος φρόντισε να γίνουν κάποια βασικά έργα υποδομής, που διατηρούνται ακόμη!

Κατά την άποψή μας, μόνο μια Δημοτική Αρχή με δημοκρατική συνείδηση και παιδεία, έστω και με τον «Καλλικράτη», θα μπορούσε, εάν ήθελε, να κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματικό Δημοκρατικό Θεσμό, αξιοποιώντας την λαϊκή συμμετοχή με την «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης»! Διαφορετικά οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ερήμην των πολιτών, αλλά οι ζημιές από ενδεχόμενα λάθη ή και μόνιμη δυσλειτουργία του Δημοτικού μηχανισμού στη διακυβέρνηση και διαχείριση του Δήμου θα πληρώνονται από τους πολίτες! Παράδειγμα τραγικό και επίκαιρο, προς αποφυγή, αποτελεί ο κρατικός μηχανισμός, του οποίου την κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση στανικά πληρώνουμε και του οποίου κακέκτυπα είναι οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας, μηδέ του δικού μας εξαιρουμένου! Για να σταματήσει αυτός ο εμπαιγμός, οι πολίτες οφείλουν να ενδιαφέρονται και να συμμετέχουν στα κοινά!

Τελειώνοντας, πιστεύουμε ότι είναι σαφές, γιατί τα έργα υποδομής πρέπει να συζητούνται και να αποφασίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή και τη συναίνεση των πολιτών! Μόνο έτσι, δεν θα σπαταλούνται τα χρήματά μας και θα δούμε κάποιο έργο να τελειώνει, σύμφωνα με τις ανάγκες του τόπου και την δική μας βούληση!

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Με εκτίμηση
Φίλιππος Χατζηπέρης
Πλοίαρχος Ε.Ν., Έφεδρος


 

Leave a Comment