On Air — 19/10/2011 at 10:17

Ο Κυματοθραύστης Επιμένει

by

Διαβάσαμε τις δηλώσεις του Δημάρχου, κ. Σ. Σακκιώτη σχετικά με τον κυματοθραύστη του ημιτελούς«Νέου Λιμανιού» στις οποίες λέει: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στους συμπολίτες μας ότι από πλευράς αρχαιολογικού νόμου εγκρίθηκε το έργο του κυματοθραύστη στο «κεντρικό λιμάνι της Αίγινας». Αυτό είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, επίμονης προσπάθειας της σημερινής διοίκησης του Δήμου, η οποία προσπάθεια έτυχε της συνδρομής, της υποστήριξης και από πλευράς των βουλευτών της περιφέρειάς μας, ιδιαίτερα των βουλευτών Δημήτρη Καρύδη και Μανώλη Μπετενιώτη…………… Αυτό το έργο έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής και πολύ περισσότερο με την ανταγωνιστικότητα του νησιού μας ως τελικού προορισμού».

Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις ότι οι συμπολίτες του κ. Δημάρχου δεν συμμερίζονται την ευχαρίστησή του, διότι πιστεύουν ότι κι αυτή τη φορά δεν πρόκειται ν’ αποκτήσει λιμάνι η Αίγινα και θα σπαταληθεί απερίσκεπτα το δημόσιο χρήμα! Είναι προφανές ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση και γνώση του αντικειμένου των κ.κ. Δημάρχων και βουλευτών της περιφέρειάς μας, που υποστηρίζουν την κατασκευή αυτού του έργου. Φοβούμαστε, επίσης, ότι και τα μέλη του Κ.Α.Σ.. και ο αρμόδιος Υπουργός δεν έλαβαν υπόψη τους τις απαραίτητες προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούνται, για να κτιστεί ένα ασφαλές λιμάνι, που έχει απόλυτη ανάγκη η Αίγινα, καθώς και τις προδιαγραφές κατασκευής των προβλητών, που πρόκειται να προστατέψει ο εν λόγω κυματοθραύστης.

Παρόμοια έργα υποδομής απαιτούν την καθολική αποδοχή της κοινωνίας του νησιού και όχι μιας μικρής κομματικής μειοψηφίας, που, ενδεχομένως, δεν έχει και την απαραίτητη γνώση.

Σε συνέχεια, λοιπόν, των δημοσιευθέντων άρθρων του υπογράφοντα, σχετικών με το θέμα, σας στέλνω και αντίγραφο επιστολής του «Συλλόγου Ναυτικών Αίγινας», με ημερομηνία 14/6/1983, υπογραμμένο από τον ίδιο, εξουσιοδοτηθέντα από την τότε προσωρινή Δ.Ε. του Συλλόγου. Σημειώνεται ότι η εν λόγω Δ.Ε., που προσεκλήθη από τον τότε πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, αποτελείτο από πεπειραμένους Πλοιάρχους και Μηχανικούς Α’ τάξης Ε.Ν. εν ενεργεία.Το περιεχόμενο της επιστολής είναι αυτονόητο, αλλά κρίνουμε απαραίτητο να προσθέσουμε  κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες, ελπίζουμε , θα βοηθήσουν τη πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών και φίλων της Αίγινας».

Προτείνουμε, μάλιστα,  στους αρμόδιους να το μελετήσουν, προτού αποφασίσουν να ξοδέψουν χρήματα για ένα τέτοιο έργο. Πολύ περισσότερο, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, για τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά αυτά τα χρήματα προς όφελος της Αίγινας. Αποδείχτηκε δε προφητικό, έστω και αργά, αφού γκρεμίστηκε η ΝΔ προβλήτα, ευτυχώς χωρίς θύματα:

 

«Σύλλογος Ναυτικών Αίγινας
κ. Πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου Αίγινας
Αριθ. Πρωτ. : 2/83                                                                                                              Αίγινα 14 Ιούνη 1983

κύριε Πρόεδρε,

Θέμα : Κατασκευή Κυματοθραύστη

Σχετικά με το θέμα της επικεφαλίδας, ο Σύλλογός μας, μετά από μελέτη, παρόλο ότι συμφωνεί με τη πρόταση, από ναυτική άποψη, εν τούτοις θεωρεί το έργο της κατασκευής του κυματοθραύστη ή του νέου λιμανιού μη παραγωγικό, δεδομένου ότι οι υπάρχουσες προβλήτες, νομίζουμε, εξυπηρετούν το νησί με επάρκεια.

Η κατασκευή του κυματοθραύστη, για να απαγκιάσει μόνο τις υπάρχουσες προβλήτες από τους ΝΔ μέχρι τους ΒΔ ανέμους, που συμβαίνει μερικές φορές το χρόνο, κρίνεται ασύμφορη, εάν λάβουμε υπόψη μας και τις δυσμενείς επιδράσεις στη ζωή του νησιού.

Εάν, παρόλα αυτά, η κατασκευή των υπαρχουσών προβλητών κρίνεται επισφαλής, τότε συμφωνούμε να κατασκευαστεί ο κυματοθραύστης, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα γίνει το μεγάλο λιμάνι σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, που μας δείξατε, ή με το συνημμένο, χωρίς να επηρεασθεί η πλάζ και η χωροταξική και αρχαιολογική όψη του νησιού.

Προτού, όμως, ληφθεί μια τέτοια απόφαση, προτείνουμε να γίνουν οι εξής ενέργειες:

1.- Να επιθεωρηθούν οι προβλήτες και να εντοπισθούν και εκτιμηθούν οι ζημιές (φωτογράφηση με δύτες κ.λ.π.)
2.- Να ελεγχθούν οι προδιαγραφές κατασκευής και να εξακριβωθούν τα αίτια των ζημιών.
3.- Να εξετασθεί εάν η αντοχή των προβλητών δεν απαιτεί την κατασκευή κυματοθραύστη.
4.- Να επισκευασθούν οι ζημιές και να τοποθετηθούν γερά μπαλόνια ή παρόμοια προστατευτικά μέσα (πάσσαλοι, σχεδίες κλπ).
5.- Εάν δεν απαιτείται κυματοθραύστης, να δημιουργηθεί νέα προβλήτα επάνω σε πυλωτές ή με τουνέλια (ώστε να χωνεύει η θάλασσα του νοτιά) μεταξύ των κόκκινων φαναριών, για να εξυπηρετεί σε περίπτωση πουνέντη ή μαΐστρου.
Εκφράζοντας την ευχαρίστησή μας για τον τρόπο που μελετάτε τα προβλήματα που αφορούν όλους τους κατοίκους του νησιού, διατελούμε με υπόληψη.

Διά την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Σ.Ν.Α..

Φ.Ν. Χατζηπέρης»

Παρατηρήσεις:

 

1.-Επισκευάστηκε το γκρεμισμένο τμήμα, αλλά  εκκρεμούν οι επισκευές των υπόλοιπων σπηλαιώσεων, που υπάρχουν και στις δύο προβλήτες σύμφωνα με την επιθεώρηση των δυτών του Πολυτεχνείου, που έγινε με πρωτοβουλία του ΔΛΤΑ επί προεδρίας Ι. Σημαντώνη.
2.- Είναι γνωστό ότι οι ζημιές προκλήθηκαν κατά την εκσκαφή του βυθού στη βάση του μετώπου της ΝΔ προβλήτας, με πρωτοβουλία της τότε Λιμενικής Επιτροπής επί προεδρίας Κοκκαλά, για να πλευρίζει το κ/π«Ερμής». Συνέπεια αυτής της απερισκεψίας ήταν να φύγει η λιθορριπή και να γκρεμιστεί η προβλήτα.
3.- Ο εν λόγω κυματοθραύστης, δεν πρόκειται να προστατέψει τις πληγωμένες ή και επισφαλείς προβλήτες,  όσο και να επιμένουν οι αρμόδιοι κ.κ. Δήμαρχος, πρόεδρος ΔΛΤΑ, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης και βουλευτές.

Κάνουμε, όθεν, έκκληση ν’ αναθεωρήσουν και επανεξετάσουν τις αποφάσεις τους. Επίσης, παρακαλούμε τους πολίτες της Αίγινας και όλους τους ενδιαφερόμενους για την σωστή και πλήρη ενημέρωσή τους. Διαφορετικά, πολύ φοβούμαστε, θα εμπλακούμε όλοι σε άχαρες και αδικαιολόγητες ευθύνες!

Επίσης συνιστούμε στους αρμόδιους να ζητούν έγγραφες προτάσεις από ειδικούς πολίτες ή και φορείς, για να λυθεί, επί τέλους το πρόβλημα του λιμανιού της Αίγινας. Οι «λαïκές συνελεύσεις και διαβουλεύσεις», τύπου «Δανάη», είναι στάχτη στα μάτια για την εξαπάτηση των πολιτών.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Με εκτίμηση
Φίλιππος Χατζηπέρης

Leave a Comment