Πολιτική — 27/08/2012 at 10:02

Αμφισβητήσιμες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

by

Αμφισβητήσιμες Αποφάσεις Δημοτικού ΣυμβουλίουΗ πολυύμνητη  μεταπολίτευση που προέκυψε μετά την καταδίκη της δικτατορίας του 1967, αντί να γιατρέψει την Δημοκρατία, την μετέτρεψε στο γνωστό ολοκληρωτικό«κομματικό-συνδικαλιστικό» πολιτικό σύστημα με κοινοβουλευτικό μανδύα. Δυστυχώς, η ιστορία αποδεικνύει ότι οι λαϊκές επαναστάσεις είχαν και έχουν την ίδια τύχη. Η δική μας «επανάσταση» «προίκισε» με την χρεοκοπία της Ελλάδας όχι μόνο τις μεταπολεμικές γενιές, αλλά και αρκετές μελλοντικές. Το εν λόγω σύστημα έχει ριζώσει τόσο βαθειά στην συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ώστε να φαίνεται αδύνατο ή  πολύ δύσκολο να ξεριζωθεί. Ωστόσο υπάρχει ελπίδα να αφυπνισθούν οι πολίτες, τουλάχιστο, των τοπικών κοινωνιών, όπως της Αίγινας, για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο των νόμων της «Δημοκρατίας», που βιώνουμε.

Διότι το «σύστημα», στην προσπάθειά του να διατηρήσει την δυνάστευση του λαού, κάνει προφανή λάθη, όπως στην περίπτωση του άρθρου 76 του «Καλλικράτη» περί «Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης». Μετά από προσεκτική μελέτη του κειμένου του, ο αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι  στο έργο του δημοκρατικού νομοθέτη παρεμβαίνει  ο «κομματικός» με διάφορες προσθήκες – τροποποιήσεις. Στην παράγραφο 1, για παράδειγμα, ο νόμος σαφώς προβλέπει «…… στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000)  κατοίκους συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του….. δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες…….. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των  φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες, όπως…… ». Στην συνέχεια, για να εδραιώσει ο «κομματικός νομοθέτης» την κομματική κυριαρχία,  φροντίζει, κατ’ απομίμηση του Κ.Κ.Σ.Ε.., να διορίσει ως πρόεδρο της επιτροπής τον Δήμαρχο ή αντ’ αυτού κάποιον Αντιδήμαρχο. Στην περίπτωση της Αίγινας, τα διορισθέντα μέλη  της Επιτροπής δεν παραμυθιάστηκαν, με συνέπεια να μη λειτουργήσει ποτέ.

Η σοβαρότητα του έργου της «Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης», που προβλέπεται από τον δημοκρατικό νομοθέτη, φαίνεται στο άρθιρο 2, το οποίο λέει: «α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα……….β)……. για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος…….. γ)  Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου …….. δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων……….». Στην συνέχεια παρεμβαίνει πάλι ο κομματικός νομοθέτης προσθέτοντας τις παραγράφους 3 και 4, στις οποίες αφαιρεί κάθε πρωτοβουλία από την εν λόγω επιτροπή, ορίζοντας ότι «……Η  δημοπική εποιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο»;! Συνεχίζονται και άλλες …….. «διορθώσεις», τις οποίες μόνο ένα ολοκληρωτικό κομματικό μυαλό μπορεί να διανοηθεί.

Ο υπογράφων κατά το μικρό διάστημα της θητείας του ως Δημοτικός Σύμβουλος είχε υποβάλει επερωτήσει για όλα τα σοβαρά προβλήματα, που ταλανίζουν το νησί για πολλές δεκαετίες. Ωστόσο, το Δ.Σ. δεν συγκινήθηκε. Η επίλυση των εν λόγω προβλημάτων ήταν και ο μοναδικός λόγος συμμετοχής του σε υποψήφιο Συνδυασμό. Είχε μάλιστα κατοχυρώσει τον προγραμματισμό τους με τον τότε υποψήφιο Δήμαρχο, συνυπογράφοντας ειδική «συμφωνία κυρίων». Όταν, όμως, εξελέγη Δήμαρχος, αντί να προγραμματίσει την επίλυση αυτών των προβλημάτων, επέλεξε να είναι αρχηγός κομματικής παράταξης μερικών μελών και  όχι Δήμαρχος όλων των Αιγινητών. Έτσι, έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια την υπογραφή του  και απογοήτευσε τους Αιγινήτες να αποκτήσουν ένα Δήμαρχο με προδιαγραφές, που παρόλα αυτά διέθετε. Κρίμα!

Επιμένουμε, λοιπόν, ότι είναι ανάγκη να επανασυγκροτηθεί  η «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» σύμφωνα με τον νόμο. Ειδικά, τώρα με την κρίση, διότι, προφανώς, η Δημοτική Αρχή  δεν μπορεί να την διαχειριστεί μόνη της και σωστά. Απαιτείται και η συστράτευση των πολιτών.Οι αποφάσεις, που αφορούν σοβαρά θέματα, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος της εν λόγω επιτροπής, είναι αμφισβητήσιμες. Εάν ληφθούν υπόψη και οι συνέπειες εις βάρος του συμφέροντος του Δήμου, τότε, ενδεχομένως, να προκύψουν και σοβαρές ευθύνες τόσο της Δημοτικής Αρχής, όσο και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου………Οι Σύμβουλοι, για παράδειγμα, μελέτησαν το περιεχόμενο του άρθρου 76 του Καλλικράτη, προτού αποφασίσουν για την συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής; Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 10ης Αυγούστου το πρώτο και δεύτερο θέμα αφορούσε την έγκριση της μελέτης μεταφοράς νερού. Άραγε, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμβουλεύτηκαν κάποια γνωμοδότηση ειδικού γι’ αυτή την μελέτη, προιτού την ψηφίσουν;

Αν, όμως, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  είχε συγκροτηθεί δημοκρατικά, σύμφωνα με τον νόμο και με πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου, η διαχείριση της Υδροδότησης θα ήταν και «κερδοφόρα». Δεν θα ήταν ευάλωτη στους εκβιασμούς του μεταφορέα και, προ πάντων,  δεν θα προκαλούσε την αγανάκτηση των πολιτών και επισκεπτών λόγω στέρησης του νερού. Πέραν αυτού, είναι η μοναδική ευκαιρία να αξιοποιηθεί η λαϊκή συμμετοχή για την επίλυση των προβλημάτων του νησιού. Μα τόσο πολύ έχουν διαβρωθεί οι άρχοντές μας από το κομματικό πελατειακό σύστημα, ώστε να μη βλέπουν το προφανές, να έχουν συμμάχους τους πολίτες της Αίγινας και όχι αντίπαλους;  

Ευχαριστώ για την φιλοξενία

Φίλιππος Χατζηπέρης
Πλοίαρχος Ε.Ν., έφεδρος

Leave a Comment