Πολιτική — 04/07/2013 at 19:48

Ορίστηκε Νέος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

by

Ορίστηκε Νέος Αντιδήμαρχος ΚαθαριότηταςΜε μια λιτή ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη 2/7/2013, κυρίως διαδικαστικού χαρακτήρα ο Δήμος Αίγινας ανακάλεσε από την θέση του αντιδημάρχου καθαριότητας & ποιότητας ζωής τον κ. Ηλία Μπέση. Η ανάκληση του κ. Ηλία Μπέση συνδέεται με το αριθμ.πρωτ. 9211/12-06-2013 έγγραφο του, με το οποίο έθετε ο ίδιος τον εαυτό του εκτός εποπτείας θεμάτων πολιτικής προστασίας. Μετά από αυτή την εξέλιξη ο Δήμος Αίγινας όρισε  αντιδημάρχου καθαριότητας & ποιότητας ζωής με τις Υπ. Αριθμ. 384/2013 & 385/2013 αποφάσεις του τον κ. Νίκος Τζίτζης στην αρμοδιότητα του οποίου θα βρίσκονται οι παρακάτω τομείς :

1. Η εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών και Ανταποδοτικών Υπηρεσιών (Καθαριότητας-Φωτισμού) και θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
2. Η εποπτεία θεμάτων περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής, διαχείρισης απορριμμάτων
3. Η εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, Ανταποδοτικές Υπηρεσίες και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
4. Η παρακολούθηση και ανάπτυξη των συστημάτων ανακύκλωσης
5. Η εποπτεία και παρακολούθηση προγραμμάτων χρηματοδότησης μελετών και έργων
6. Η εποπτεία, το σχεδιασμό και προγραμματισμό των βασικών έργων υποδομής, των τεχνικών έργων και των αναπλάσεων
7. Η εποπτεία και την ευθύνη ρυθμίσεων για την επίλυση του κυκλοφοριακού ζητήματος και της στάθμευσης
8. Η συνεργασία και ο συντονισμό με αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, Ν.Π.Ι.Δ., συλλόγους, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων, για την ομαλή εκτέλεση έργων, ώστε να μην διαταράσσεται συνολικά η εύρυθμη «λειτουργία» του νησιού και παράλληλα να διαφυλάσσονται τα στοιχεία της παράδοσης και να τηρούνται αρχές της αισθητικής και κανόνων αρχιτεκτονικής
9. Η ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των πολεοδομικών εφαρμογών του νησιού
10. Η εποπτεία λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων
11. Η ευθύνη για εξέταση θεμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και νέων μορφών ενέργειας
12. Η φροντίδα για την εφαρμογή του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ.
13. Η εποπτεία για την καθαριότητα και την απορρύπανση όλων των περιοχών και συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού καθαριότητας
14. Η φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
15. Η ευθύνη των Συνεργείων άμεσης επέμβασης για τη συντήρηση οδών, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων και κτηρίων και για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
16. Η εποπτεία της Υπηρεσίας Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
17. Η εποπτεία της Υπηρεσίας Αγροτικής Ανάπτυξης
18. Η εποπτεία για το Δημοτικό φωτισμό σε κοινόχρηστους χώρους
19. Η ευθύνη για το φωτεινό διάκοσμο του Δήμου κατά την περίοδο των εορτών
20. Η υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του
21. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων
22. Η εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του
23. Η παρακολούθηση και έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών μουσικών οργάνων, παιγνιόχαρτων
24. Η υπογραφή εγγράφων που αφορούν την προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση αδειών λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων.

Καλή επιτυχία στον νέο αντιδήμαρχο κ. Νίκο Τζίτζη στο δύσκολο έργο που του ορίστηκε και με ευχή να δούμε την Αίγινα και πάλι καθαρή.

Leave a Comment